100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.12.10 20:08   

XXXX. évfolyam 48. szám – 1916. november 25.


Rokkantak cipészműhelye. A kalocsai rokkant iskola igazgatósága tudomására adja a nagyérdemű közönségnek, hogy a rokkant katonák részére közös cipészműhelyt nyitott (Tomory-utca Reich Konrád úr házában), hol a legmérsékeltebb árak mellett javítások elfogadtatnak. Ugyancsak tudatja az igazgatóság azt is, hogy a rokkant és vak katonák készítményei kizárólag a városházánál lévő üzlethelyiségükben árusíttatnak, bevásárlások egyik műhelyükben sem eszközölhetők.

A ruha árát is maximálni kellene. Manapság nemcsak a cipőért kell szinte lehetetlen árat fizetni, hanem a ruháért is. Hogy ezen a téren is az anyag drágasága a túlságos, igazolják az alábbi adatok. Hogy is emelkedett a posztó ára? Az 1914. év novemberében, noha nagy készletek álltak rendelkezésre, kezdődött a posztó árak indokolatlan emelkedése. Az 1914. év végén egy méter középminőségű posztó ára 8 korona volt, ma már 18-22 korona, jobb minőségű posztó ára 12-15 korona volt, ma 28-36 korona. Finomabb fajta posztó ára 17-20 korona volt, ma 45-50 korona. A kellékek árai szintén magasra szöktek. Egy méter clott ára 0,90 korona volt, ma 4,50 korona. Ez adatok igazolják, hogy nem a szabók idézik elő az ruhadrágaságot. Szükségesnek látszik a posztó és a kellékek árának maximálása.

Tolvajjárás. Dunaszentbenedeken az utóbbi időkben napirenden voltak a lopások. Az ismeretlen tolvajok vagy tíz helyen tettek látogatást az éjjeli órákban. November 8-án tettek bejelentést az elöljáróságnál, hogy a határban lévő egyik szalmakazalban két fiatalember rejtőzködik. A községi bíró a helyszínre küldte a kisbírót, aki csakhamar visszatért két pokróccal, melyeket a helyszínen zsákmányolt. Azután visszasietett a két gyanús alakért, akiket sikerült is a községházához bekísérnie. A bíró le is csukatta őket, de a fogda ajtajának kiemelése után megszöktek, s meg sem álltak Paksig, ahol a lopott ingók eladásából befolyt pénznek egy fillérig nyakára akartak hágni. Tervük azonban nem sikerült, mivel az ottani csendőrök a vígan és derűsen mulatozó legényeket letartóztatták és Dunaszentbenedekre visszakísérték, ahol beismerő vallomást tettek. Az egyik fiatalkorú volt, s így a kir. ügyészséghez, meg a fiatalkorúak bíróságához tették át.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás