100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.02.07 09:56   

XXXXI. évfolyam 50. szám – 1917. december 15.


Tisztújítás

Bátya községben folyó hónap 7-én ejtette meg a kalocsai járás főszolgabírója a községi tisztújítást, s ugyanakkor volt az adóügyi jegyző választása is, mely állásra egyhangúlag Rakiás Pétert, a hazáért rokkanttá vált fiatal jegyzőt választották meg.

Hős vitézek

Hős vitézeink négy éve ezernyi veszély közt önfeláldozóan küzdenek, lankadatlan kitartással édes hazánk védelmében a túlsúlyban lévő ellenséggel szemben és már azon veszély is fenyegeti, hogy szükséges fehérneműk fogyatékossá válnak. A vallás és közoktatásügyi miniszter felhívására és az érseki körlevél felszólítására a kalocsai Oltáregyesület vezetősége felvállalja a katonáknak a fehérneműk gyűjtését. Hálás köszönettel fogad minden adományt, felesleges ruhát.

Háborús előadások

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium intézkedésével elrendelt háborús előadásokat a helybeli állami polgári iskolában megkezdték. Az előadások keretében a tantestület tagjai megismertetik a tanulókkal a háború előzményeit, a háború menetét, hazánk háború alatti belső történetének főbb mozzanatait, a hadviselő országok földrajzát.

Megdrágul ismét a dohány

A kincstár számára termelendő és beszállítandó dohánylevelek árát a pénzügyminiszter legutóbb kiadott rendeletével a háborús viszonyokra való tekintettel az 1918. évi beváltási évre az eddig érvényben lévő árak háromszorosára emelte fel.

Kitüntetett földink

Geri János kalocsai születésű 20 éves népfölkelőt az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a 2.o. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás