100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.01.04 11:53   

XXXX. évfolyam 50. szám – 1916. december 8.

Rajztanfolyam. Izay Károly (1887-1938. kalocsai születésű festő, grafikus. Tagja volt a Kárpátaljai Képzőművészetek Egyesületének. Kiállításai voltak a Műcsarnokban is. Kalocsán a Férfitanító Képezdében 1913-1919. tanított.) helybeli férfitanító képezdei rajztanár legközelebb műkedvelők részére rajztanfolyamot nyit, melynek tárgya főképpen a természet után való rajzolás és festés. Hetenkint egy ízben két órán át lesz tanítás; havi tanítási díj 20 korona. Jelentkezni lehet a tanfolyam vezetőjénél, Jurcsó Antal könyvkereskedésében.

Közérdekű tudnivalók. Alispáni rendelet szerint, akik gabonavásárlási igazolványt nyertek, de a szükséges gabonát be nem vásárolták, a vásárlási igazolványokat e hónap 10-ig szolgáltassák be az elöljárósághoz, mert különben úgy fogják venni, mintha gabonaszükségletüket beszerezték volna. Mindenkinek, akinek szükséglete van, köteles azt fedezni s annak idején a rekvirálóknak pontosan bemondani. A cukor készlet is azonnal bejelentendő az elöljáróságnál.

Tanítói állás. A miskei r. k. iskolaszék a háború tartamára helyettes tanítót vagy tanítónőt keres. Fizetése havonként 100 korona, lakása egy szoba és egy konyha az iskola épületben. Az állás azonnal elfoglalható.

Háziasszonyoknak ajánlás. A háziasszonyok figyelmébe ajánlják a legmodernebb szerkezetű „Aspirator” légnyomású mosógépet, mely egy óra alatt annyi ruhát mos, mint egy mosónő egész nap alatt. Csak fele annyi szappan kell hozzá, mint eddig. A mosógépet meg lehet vásárolni Janek Mátyás kerületi képviselőnél, Kalocsán.

Kongregációk ünnepe. December 8-án, a mai napon, a legtöbb kalocsai kongregációban ünnepségek lesznek. A jézustársasági atyák ifjúsági kongregációjában a lélekemelő felvételi szertartásokat Kirschbaum Lajos kanonok-plébános tartja. Az ünnepély kezdete délelőtt 11 óra, helye a kongregáció kápolnája.

Összeállította: Takács Karolina



Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás