100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.02.15 09:39   

XXXXI. évfolyam 4. szám – 1917. január 27.

Kérelem a közönséghez. A Kalocsavidéki Földművelők, Méhészek és Iparosok Egyesülete által fenntartott asztalos műhelynek éveken keresztül buzgó és lelkiismeretes munkása, később vezetője Vitvera Ferenc asztalos iparos folyó hónap 21-én elhunyt. Emberbaráti egyesületünk anyagi helyzete nem engedi meg, hogy a nagyszámú család életfenntartásáról hosszú ideig gondoskodjék, s ezért őket gyorssegélyben részesíteni iparkodtak. Ezúton kérik a lap olvasóitól, hogy szíveskedjék a minden nélkül maradt család anyagi helyzetén adományával javítani.

A hadi edények használatáról. A hadi célokra beszolgáltatott rézedények és rézüstök horgonyzott vasedényekkel cseréltettek ki. Az ilyen edényekről savak és savanyú ételek olyan mennyiségű cinket képesek ennek oldható sói alakjában feloldani, melyek az emberi egészségre mégsem tekinthetőek közömbösnek, sőt bizonyos körülmények között komoly megbetegedésekre adhatnak alkalmat. Tekintettel arra, hogy a főzőedények készítésére alkalmasabb fémek most nem állnak rendelkezésre, a szóban forgó egészségi ártalom elhárítása érdekében figyelmeztetjük a lakosságot, hogy horgonyzott, cinkezett edényekben savanyú ételeket főzni, melegíteni, vagy eltartani a mérgezés veszélye miatt nem tanácsos. Ahol csak lehetséges, kifogástalan zománccal ellátott cserép vagy vasedényeket kell tehát a szóban forgó háztartási célokra használni.

Kórházi kimutatás. A Szent Keresztről nevezett s az irgalmas nővérek által gondozott érseki és káptalani alapítványú kalocsai kórház most tette közzé 1916-ik évről szóló kimutatását. Az elmúlt évben fölvettek a kórházba 116 beteget: 3 kalocsait, 86 vidékit, 27 osztrák állampolgárt. A betegek közül 99 gyógyult meg, 2 eltávozott, 6 ápolás alatt maradt, 11 volt rokkant. A bejáró rokkant katonák sebeit 4514 ízben kötözték be a kórházban. A kórházi főnöknő Jankovits Hedvig, ideiglenes kórházi orvos Kurcz Gyula dr.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás