100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.02.28 13:05   

XXXXII. évfolyam 4. szám – 1918. január 26.


Jótékony alapítvány

Boldogult szülei iránt érzett hálás kegyeletének és kartársaival együttérző meleg szeretetének megható tanújelét adta Deák Imre m.kir. méhészeti felügyelő, amikor a fajszi r.k. iskolaszékhez egy kettő ezer koronáról szóló betéti könyvet küldött azon óhajjal, hogy az iskolaszék ezen összeget b. szülei nevéről Deák Mihály és neje Sinkó Erzsébet alapítvány címen kezelje. A tőke kamatait pedig a fajszi r.k. tanerők között a rangidősebb sorrendben lévőnek minden év november hónap 19-én ossza ki.

Kitüntetett földieink

Az ellenség előtt tanúsított vitéz és bátor magatartásáért a következő kalocsai születésű lakosokat tüntették ki: Unyi János, Rigó Balázs, Ambach Ferenc, Csóti János, Baksa Gergely, Beke István, Baksa Ferenc, Róth Jakab, Kapitány József, Szedlay Gyula, Fegyvári István, Busa Albert, Pandur István, Kiss József, Fülcz János, Bálint Lajos, Tóth András, Slaár Gyula.

Esküdtszéki főtárgyalás

A gyújtogatás büntette miatt Barabás József ellen indított folyó hónap 21. napjára kitűzött bűnügy tárgyalását a kir. törvényszék, mint esküdt bíróság vádlott elmeszakértői megfigyeltetése végett elnapolta.

Ifjúsági színi előadás Géderlakon

Folyó hónap 12-14-ig részben a Zita alap, részben a helybeli hadi árvák javára voltak az előadások. A színre került Bohuss Rezsőnek „A honvéd álma” című darabja. A hangulatos darabot megértő melegséggel játszották az ifjak és a gyermek szereplők, s játékukkal 940 koronát hoztak össze. A szereplők voltak: Kujáni Imre, Horváth Margit, Bertók István, Bertók János, Katona Mária, Varga Ilona, Varga Sándor, Fekete Rozália, Barna Piroska, Drozdik Aranka, Tóth Mária. Az erkölcsi siker Kisgadó Ignác kántortanítót illeti meg.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás