100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.01.30 09:30    |    Takács Karolina  

100eve_irta_436XXXIX. évfolyam 5. szám –1915. január 30.

Elítélték a lisztárak emelése miatt. Az egyik nyitrai gőzmalom ellen több panasz érkezett az illetékes hatósághoz amiatt, hogy a kormány által rendeletben megállapított lisztárakat nem tartja be, hanem a maximális árakon felül még minden zsák liszt után öt korona külön díjat szedett. A feljelentés alapján a város rendőrkapitánya eljárást indított a malom igazgatója, Fuchs Emil ellen és el is ítélte őt a kivételes intézkedésekről szóló törvény alapján kihágás címén tíznapi elzárásra és száz korona pénzbírságra.

Prsemysl – Keczel Bur-tanya. Az ellenségektől körülzárt prsemysli várban szeretettel gondol egy honvédhuszár az alföldi homokbuckák közt egy fehérlő kis házra s benne családjára. Tovaröppenő gondolatait a repülőgép száranyaira bízta s úgy küldte el üdvözletét Keczelre, azaz, hogy a Keczel község és a vasútállomás közt levő egyik szőlőbe, Boromisza és Povischil kalocsai kanonok Burtanyájára, kiknél a polgári életben mint vincellér van alkalmazásban. Íme az értesítés: Zsember Ferencné asszonynak. Keczel Búrtanya. Ezen pótszázadhoz mai napon Prsemyslből repülő postán ide érkezett hír szerint a czímet Zsember József huszár értesíti, hogy az ezred I. osztályánál van, semmi baja nincs és hozzátartozóit üdvözli. Szabadka, 1915. I. 23. – A 4. honv. huszárezred pótszázad parancsnoksága.

Az éjjeli csendháborítók. Az utóbbi időben nem egyszer előfordult már az az eset, hogy egynéhány fiatalabb kalocsai iparos az éjjeli órákban garázdálkodik. Így történt f. hó 24-én éjfél után. A Szent István utcán 3 iparos mester ugyancsak megmutatta, hogy ők és a többi társaik szégyenére, megteszik azt, amit a sittyó legényeknél is fel szokás róni. Zajongtak, lármáztak, majd a beltelki iskolának falépcsőjét rugdalták az aszfalton végig Kirschbachker sarkáig, onnan meg a kocsi út felé. Mikor pedig a polgárőrök közbe léptek, nagy garral mellüket verték s az őröket a legdurvábban sértegették. Az ügynek folytatása a járási hatóságnál lesz. Még szomorúbb, hogy ilyen csend zavarások és garázdálkodások e komoly háborús időkben történnek.

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás