100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.01.05 10:12   

XXXX. évfolyam 51. szám – 1916. december 16.

Gyilkos katona. Vén Ferenc, Vén Ignác homokmégyi földmives fia e hónap 7-én szabadságra érkezett Homokmégyre. A fiú fel sem melegedett a szülei házánál, máris civakodni kezdett apjával. Az apa kocsin akart hazajönni Kalocsára, a fiú meg azt ajánlotta neki, hogy a feneketlen sár miatt lóháton tegye meg az utat. Emiatt aztán összevesztek, a fiú elővette az apja vadászfegyverét, s azzal kétszer édesapja hasába lőtt. Az apát a legközelebbi vonattal egyik budapesti kórházba szállították, ahol súlyos sérüléseibe bele is halt. A fiút a csendőrök le is tartóztatták és csapatához vitték.

Új ötven és egykoronás bankjegyek. A hivatalos lap közli a pénzügyi miniszter két rendeletét, mellyel közhírré teszi, hogy az Osztrák-Magyar Bank december 18-án az 1914. január 2-áról keltezett 50 koronás és december 21-én megkezdi az 1916. december 1-éről keltezett egykoronás bankjegyek kiadását.

Van már cukor. A cukorközponthoz névtelen feljelentés adott be valaki, hogy egyes kalocsai kereskedők semmi körülmények között nem akarnak cukrot adni, pedig elrejtett készletük van. A csendőrök több helyen kutatást tartottak, s bizony egy kis cukor mégiscsak napfényre került. A legtöbbet Wilhelm Zsigánál találtak, akit a járási hatóság arra kötelezett, hogy készletét mérje ki a jelentkezőknek, egyben a vétkesek ellen megindította a kihágási eljárást. Egyik-másik kereskedőknek igen tetszett ez az eddigi állapot, amikor már 10-20 fillérenként adogatták a cukrot, amelynek kilója az ilyen adagolás és önkényes árszabás mellett 3 koronára emelkedett az 1,36 korona helyett. De egy kis hiba esett a városházi kimérés körül is. A szolgabíró által felülbélyegzett utalványcédula szerint 30 fillérért 20 dkg-ot kellett volna kapni a vevőknek, ott a megbízottak jelenlétében mérték ki az adagokat, s csak 8-10 dkg-os porciókat kaptak. A közönség ez újabb panaszára is felhívják a szolgabíróság figyelmét.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás