100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.02.24 11:43   

XXXXI. évfolyam 5. szám – 1917. február 3.

Óvatosság a szétvágott, összeillesztett bankjegyek elfogadásánál. Az utóbbi időben két vagy több darabból álló összeállított, valódi bankjegynél 4-5 mm-rel rövidebb bankjegyek kerültek forgalomba. A forgalomba hozott megcsonkított bankjegyek összeillesztett darabjainak vizsgálatánál kitűnt, hogy a csonkítás bűnös szándékkal történt, hogy 20-30 kifogástalan bankjegyből egy darabbal több állíttassék elő. A kereskedelmi miniszter figyelmeztette a postahivatalokat, hogy a két vagy több darabból összeillesztett bankjegyeket, ha azokból bármi rész hiányzik, ne fogadják el.

Trafik cikkek árai. A dohányos emberek nagy bánatára legutóbb az a hír kelt szárnyra, hogy az amúgy is megdrágult trafikáruk árát még jobban fel fogják emelni. A téves hír onnan származott, mert a kormány elhatározta, hogy a dohánytermelés fokozása érdekében a dohánytermelőktől az eddiginél magasabb áron veszik át a nyers dohányt. A tőzsdei árusításban azonban a dohányáruk ára a régi marad, sőt a jövőben az eddiginél nagyobb mennyiségben fog eladásra kerülni.

Katonai diákok vizsgái februárban. Jankovich Béla kultuszminiszter most kibocsátott rendelete szerint 1899. évfolyamú, a tanítóképző intézet első és második osztályát látogató növendékek bevonulásuk előtt egy héttel, vizsgálattétel nélkül kapják meg osztálybizonyítványukat. A harmadik, negyedik osztályosok, az 1899-ben született katonanövendékek pedig egy hónapi külön tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyam februárban kezdődik, majd osztályvizsga lesz. A negyedik osztálybelieket, ha az osztályvizsgát sikeresen megállják, befejező képesítő vizsgálatra bocsátják. Ezeket a vizsgálatokat február 28-ig be kell fejezni.

Adomány. Draskovics Ferenc földbirtokos, a Katolikus Legényegyesületi Kórház részére egy 130 kilós sertést ajándékozott, amely jótéteményért ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja ki az elnökség.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás