100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.07 13:27   

XXXXII. évfolyam 5. szám – 1918. február 2.


Értékes ajtóveretek

Mindazon lakók, akiknek olyan ajtóveretek vannak birtokában, amelyeket különös történelmi, művészeti vagy iparművészeti becsűeknek tartanak és ezen a címen az igénybevétel alól kivétetni óhajtanak, kötelesek azt a járási főszolgabíróhoz intézendő kérvényben azonnal kérni. A kérvényhez csatolni kell a mentesíteni kért veretek egy mintapéldányát, vagy pedig azoknak leírását és pontos rajzát vagy fényképét.

Lelőtt katonaszökevény

Lakner István hajósi illetőségű szökött katonát január 26.-án Hajóson egy, a császártöltési csendőrőrshöz beosztott szakaszvezető fejbe lőtte azért, mert a járőrnek többszöri figyelmeztetése dacára ellenszegült. Lakner István azonnal szörnyet halt.

Jótékony célú színi előadás

A kalocsai Katolikus Sajtó Hölgybizottság tagjai Kölcsön Könyvtárat szeretnének létesíteni, amelyből bárki vihet ki olvasásra könyveket bizonyos csekély kölcsöndíj, esetleg évi tagsági díj fejében. Ennek a könyvtárnak az alapjait szeretnék összehozni az estén, melynek műsorán kiváló zenészek művészi játéka s kalocsai családok gyermekeinek nagyon hangulatos színjátéka szerepel. Két előadás is lesz.

Alkalmatlanok újabb behívása

Az alkalmatlanok behívása országszerte nagy mértéket ölt a közeljövőben. A hadvezetőség azt határozta, hogy az összes irodai és egyéb beosztásban lévő segédszolgálatos katonákat újabb felülvizsgálat alá véteti. Azokat, akik fegyveres szolgálatra alkalmasok, kivétel nélkül szolgálatra osztja be. Megszüntetik azt a helyzetet, hogy egyes beosztásokban továbbra is megmaradjanak fegyveres szolgálatra alkalmas egyének.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás