100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.03.09 08:38   

XXXXI. évfolyam 7. szám – 1917. február 17.


Nincs villanyvilágítás. Pár napig a szénszállítás körül országosan tapasztalt nehézségek miatt a kalocsai villanygyár is takarékoskodott az árammal és csak az esti szürkülettől 10 óráig szolgáltatott áramot. Csütörtök estétől azonban kénytelen volt pár napra egészen beszüntetni az áramot. Az elég olcsó holdvilággal bevilágított utcák, a lomtárból előkerülő jó öreg petróleumlámpáknál, vagy a vékony gyertyácskáknál összebújó intézeti növendékeknek, villanyerőre berendezett – most szünetelő – ipari üzemeknek le kell mondaniok a világításról. Talán hétfőre visszatér a villanyfény!

Uszód új jegyzője. Folyó hónap 15-én töltötték be az uszódi községi jegyzői állást választás útján. Több pályázó közül Mihályi Emil géderlaki jegyzőt választották meg szótöbbséggel. Az uszódiak választása valóban derék emberre esett.

Farsangi táncmulatságok a háborúban. Egy idő óta nem múlik el egy vasárnap sem anélkül, hogy egyszerre több helyen ne táncolnának, duhajkodnának rendőrhatósági engedély mellett. S vajon kik vesznek részt az efféle mulatságokon? Fiatal suhancok, éretlen lányok, rokkant katonák és hadi asszonyok, kik közül egyik-másiknak házastársa hősi halált halt, hadifogságban van, vagy 25-35 fokos hidegben védi hazánkat. Kevés mulatság végződik koponyalékelés és más botrányok nélkül, s a lakosság nyugalmát is alaposan zavarják. Nem egy rendelet jelent meg felsőbb helyről, mely a hatóságokat utasítja, hogy a zajos korcsmai mulatságokat tiltsák be. Nagy kérdés, hogy a Helfer szálló (a szállót és éttermet 1896-ban építtette Helfer Lőrinc vendéglős, most: Szent István utca 33.-Kínai Áruház) polgári bálján, vagy a Dániel kocsma helyiségeiben, vagy a többi kis kocsmákban ki fogja az ellenőrzést gyakorolni farsang 2-3 napján.

Per indítása. A Bolvári örökösök a Tomori utcában lévő 207. számú (régi postaépületnek nevezett) házát örök árát megvette Bruckner Ede, aki a ház tulajdonjoga iránt pert indított. Az eladók a megvett ingatlant nem akarják átadni, mert a házat drágábban akarják eladni. A vevő figyelmeztet mindenkit, hogy a jelzett házat ne vegyék meg, mert a törvény értelmében netáni második eladás és vétel érvénytelen lesz.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás