100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.03.29 12:32   

XXXXI. évfolyam 8. szám – 1917. február 24.

Farkasok a határban

Az ordasmaloméri és csornai határban minap a Sztakó István gazdánál lévő orosz foglyot, amint Foktőről hazafelé tartott, öt farkas támadta meg. Szerencséje volt, hogy egy közeli tanyába idejekorán bejuthatott. A farkasok nappal is a tanyák közelébe merészkedtek. Jó volna körvadászatot rendezni és elpusztítani a fenevadakat.

Farsangi előadások

A főgimnáziumban a megfelelő világítás miatt csupán az ifjúság részére tartották meg a Mayr Péter című előadást. A főelőadás február 24-én lesz. A zárda növendékei hétfőn és kedden zárt körben házi ünnepélyt tartanak. Első napon a polgári képző, a második napon az elemi képző tanulói adtak elő igen sikerült tréfás számokat, zenedarabokat.

Tüzelőanyag szállítása

A m. királyi kereskedelemügyi miniszter egyik rendelete szerint a tüzelőanyagok árusítása és házhoz szállítása február és március havában vasárnapokon is meg van engedve.

Háborús táncmulatságok

Valaki felemelte a szavát, hogy a farsang utolsó napjaira is tánc- és záróra meghosszabbítási engedélyekkel felfegyverkezve készülődtek a helybeli vendéglősök. A cikk írója aggodalmát fejezte ki az ellenőrzés nagy nehézségei miatt, s a kalocsai elöljáróságot kérte, hogy ha teheti lépjen közbe valamilyen felettes fórumnál a táncmulatságok eltiltása, az engedélyek visszavonása érdekében.

Kenyérsütés

R.J. kalocsai rokkant cikke alapján megállapítható, hogy a kenyérrel kapcsolatosan a hatóság próbasütéseket végeztetett. Barnás rozskenyeret csináltak, ami ellen semmi kifogás nem tehető. Utasítást adtak ki a kenyér készítéséhez. Ennek értelmében sok élesztőt kell beletenni, keményre kidolgozni, s forró kemencében kisütni.

Kertész munkás kerestetik

Dr. Vigyázó Ferenc úr bátyai gazdaságába egy kertészkedéssel foglalkozó tisztességes családos egyén kerestetik. Esetleg olyan kisebb fokú rokkantsággal bíró katonaviselt ember, aki a kertészkedés terén némi jártassággal bír, s kertészkedni képes. Állását április 1-jén köteles elfoglalni. Jelentkezni lehet vasárnaponként délelőtt a bátyai számtartói hivatalban.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás