100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.08 09:04   

XXXXI. évfolyam 8. szám – 1918. február 23.


Kalocsán kifizetett háborús segélyek

Kopp György a város pénztárnoka abból az alkalomból, hogy a hadi segélyezés által felszaporodott hivatali teendőinek külön jutalmazásáért folyamodott, érdekes statisztikai adatokat állított össze a háború kezdetétől az 1917. év végéig államsegély címen kifizetett összegekről. 1914. évben 439 segélyezettnek 89.934 K., 1915. évben 1051 segélyezettnek 451.674 K., 1916-ban 1342 segélyezettnek 701.270 K., 1917. évben 1489 segélyezettnek 741.778 K. fizettek ki.

A névtelen feljelentésekről

Nagyon sokan keresik fel a járási hatóságot névtelen leveleikkel, melyek többnyire feljelentéseket tartalmaznak. A névtelen feljelentők jobban tennék, ha személyesen élő szóval adnák elő panaszaikat. Az élő szóval történő feljelentések esetén talán fontosabb adatok birtokába is juthatna a hatóság.

Kik nem menthetők fel?

A kereskedelmi és pénzügyminisztérium leiratot intézett a kereskedelmi és iparkamarához, melyben közölték, hogy az 1899-1894. év között születettek felmentése a bányaüzemek, vasúti és hajózási személyek alkalmazottainak kivételével. Ezekhez a korosztályokhoz tartozó felmentett egyének a megállapított határnapokon feltétlenül bevonulni tartoznak.

Alkalmatlan személyzetet nem lehet behívni

A honvédelmi miniszter értesítette a városok és községek elöljáróságait, hogy a népfölkelő bemutató szemlén alkalmatlannak talált népfölkelésre kötelezettek közül a gőzmalmi munkások és szállítmányozási vállalatok alkalmazottainak fegyver nélküli szolgálatra való behívását, tekintet nélkül az üzemben való nélkülözhetetlenségre lehetőleg mellőzni kell.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás