100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.03.30 08:44   

XXXXI. évfolyam 9. szám – 1917. március 3.


Rablóbanda elfogása. Pest vármegye egyes részeit, de különösen Kecskemét táját állandóan rettegésben tartotta egy jól szervezett betörő banda, amely mindenütt, ahol az éj leple alatt megjelent, rablásokat, lopásokat követett el, s a rablógyilkosságoktól sem riadt vissza. A kiskőrösi derék csendőrjárásőrs a járásban előfordult rablási esetekből kiindulva a tettesek kézre kerítéséhez fogott. A vármegye nagyobb részét felkutatták, hogy a tetteseket ártalmatlanná tegyék. Fáradozásukat siker koronázta, mert a negyven tettest elfogták, majd letartóztatva a kecskeméti törvényszéknél vizsgálati fogságba helyezték. Nagyon sok lopott holmi került kézre. Thoma járásőrmester és emberei fegyveres ellenállásra is találtak, aminek következtében a csendőrök két rablót agyonlőttek, a vezérüket, Kloskoj Pétert meg hasba lőtték.

Vetőmag járásunk községeinek. A főispán úr egyik rendeletében a kalocsai járás községei – Kalocsa, Géderlak, Bogyiszló, Szakmár, Kalocsai érseki uradalom; – és egyes magán kérvényezők – ifj. Szemző István – részére vetőmagokat (tavaszi búza, köles, fehér gömbölyű, putyi tengeri) utalványozta ki.

Köszönetnyilvánítás. A foktői műkedvelők február 16-án és 17-én műkedvelő előadást rendeztek, melynek tiszta jövedelméből 20 koronát a kalocsai Vöröskereszt javára küldtek be. Fogadják a nemes szívű adakozók az Egylet leghálásabb köszönetét. Szintén köszönetét fejezi ki az Egylet a kalocsai Takarékpénztár 40 koronás adományáért is. A kalocsai rokkant-telep, a földművelők, méhészek és iparosok egyesületének a kalocsai takarékpénztár 100 koronát, a közgazdasági bank 450 koronát juttatott.

Katonai kitüntetések. Lapunk munkatársa, Tímár Kálmán, a 6. honvéd gyalogezred főhadnagya, ki előzőleg a tiszti vitézségi érdemkeresztet kapta, a múlt héten a „Signum laudis” kitüntetésben részesült. Sisitka Ferenc kalocsai népfölkelő tüzér az ellenség előtt vitéz magatartásáért az I. osztályú ezüst vitézségi érmet kapta.

Adóbizottság új tagjai. Az 1917-1919. évre Kalocsán megalakítandó adóbizottságba a vármegye alispánja rendes tagnak ifj. Kiss Antal kereskedőt és Kákonyi Mihály asztalost, póttagnak Steinberger Márkusz és Schwarz Sámuel kereskedőket nevezte ki.

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás