100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.03.08 11:14   

XXXXI. évfolyam 9. szám – 1918. március 2.

Kórházi statisztika

A Szent Keresztről nevezett irgalmas nővérek által gondozott kalocsai kórház 1917. évi kimutatásából vannak kiemelve a következők. Az előző évről 1917. évre maradt 12 beteg a kórházban, felvettek 113 beteget (legnagyobb részük katona volt). A kórház megnyitása óta ápoltak benne 9716 beteget. A kórház orvos Kurcz Gyula, a kórházi főnöknő Jankovits M. Hedvig.

Lakbérleti bizottság megalakítása

A lakbérleti ügyekben kibocsájtott kormányrendelet értelmében a járási főszolgabíró Kalocsán kinevezte a lakbérleti bizottság tagjait a háztulajdonosok és a bérlők közül nyolcat-nyolcat. A bizottság elnökéül a kir. járásbíróság vezetőjét nevezte ki. A bizottság tagjai a fogadalmat február 16-án tették le.

Rauszek E. Jenő kinevezése

Egy munkás, érdemes hivatásának élő derék ember került a kereskedelmi minisztériumba. Rauszek E. Jenő főmérnök műszaki tanácsossá lett kinevezve, s a minisztériumba kapott beosztást. A kalocsai járás nagyon sokat nyert a kiváló ember lankadatlan munkájával. Utódja János József kir. főmérnök lett.

Jönnek a színészek

Az előleges színházi jelentésből tudható, hogy Fehér Vilmos jól szervezett színtársulata jön Kalocsára március 6-án a Sztambul rózsája című operettel s a Helfer Szálló nagytermében előadásainak sorozatát megkezdi.

Dicső Lapok

A 30, 306 honvéd és a 30 népfölkelő gyalogezred Dicső Lapok címen folyó év március 1-jével tábori képes havi folyóiratot indít. A lap ezen ezredek történelmét, elesett és élő hőseinek képeit, leírását, harctéri apróságokat, verseket, hadiriportot, zenemellékletet, színházi, könyvkritikát, harctéri felvételeket fog tartalmazni. A folyóirat teljes jövedelmét a fenti ezredek elesetteinek özvegyei és árvái segélyezésére fordítják.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás