XXXX. évfolyam 11. szám – 1916. március 11.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.03.18 12:47    |    Összeállította: Takács Karolina  

A rokkantak színi előadása. Vasárnap este zsúfolásig megtelt a Kaszinó nyári terme érdeklődő közönséggel, kiket részben azon jószándék hozott össze, hogy adományaikkal a rokkantak ügyén segítsenek. Jelen volt az előadáson Várady Lipót Árpád érsek is. Az előadás szereplői a közönség várakozásának a legteljesebben megfeleltek. A Gyimesi Vadvirágot adták elő nagy sikerrel, kedvvel és lelkesedéssel. A darab tanúságait sikerült kidomborítani, a közönség figyelmét állandóan lekötötték, s kellemes szórakozást nyújtottak. Egyik-másik rokkant katonán alig lehetett észrevenni, hogy lába vagy karja nem ép. Külön elismerés illeti a helybeli lányokat, akik nehéz szerepeket vállaltak az előadásban: Lakatos Juliskának, Bernát Annuskának, Katona Mariskának, Katona Etelkának, Nagy Bözsikének, Várady Margitkának, Bokros Ilonkának, Röck Sárikának.

Farsangi előadás. Farsangi előadás volt március 4-én, délután a nagyobb papnevelő intézetben, bizalmas körben. Örömmel szögezzük le a tényt, s gratulálunk a sikerhez. Sok szellemességgel összeírt s a szemináriumi élet kulisszatitkaiból vett elmés feljegyzések, szép ének, zene, ügyes színpadi alakítások. A jelenlevők sokat mulattak a komoly munka falai között a jóízű tréfának.

A farsang vége. Folyó hó ötödikén, este 9-10 óra tájban három tejfeles szájú 15-18 éves kalocsai suhanc az újvárosban összeveszett Bolvári István 17 éves gyermekkel. Az éretlen összekoccanásnak az lett a vége, hogy Bolvárit hét helyen elég súlyosan megszúrták. A sérültet szülői lakására szállították, ahol orvosi, gyógykezelés alá vették, a többieket meg a fiatal korúak felett ítélkező bíróságnál feljelentették. A vádlottak padjára került a két gyerekeknek (testvéreknek) édesapja is, ki buzdította, majd helyeselte két fiának a gaztettét.

Az első gyorsított tárgyalás. Kalocsán, a királyi törvényszék február 29-én tárgyalta a gyorsított bűnvádi eljárás szabályai szerint Kalderás Pál kiskőrösi lakos megvesztegetési ügyét. Kalderás január közepén megjelent a kiskőrösi járásbíróság előtt, hogy kéthavi fogházbüntetését leülje. Mikor a fogházőr a fogházba vezette, a folyosón átölelte az őrt, s kabátja zsebébe két darab 100 koronás bankjegyet csúsztatott. A fogházőr jelentést tett, majd Kalderás beismerte, hogy azért tette, ha az őr az ő felesége által hozott élelmiszereket beadta volna; valamint könnyebb munkát, s enyhébb bánásmódot szeretett volna. Kalderást ezért 1 havi fogházra és 200 korona pénzbüntetésre ítélték. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás