A házasság Isten akarata

2018.03.08 11:33    |    Bálint Miklós  

Napjainkban tejesen elterjedté és társadalmilag elfogadottá vált a házasság nélküli együttélés, az alkalmi, a rövid vagy hosszú távú párkapcsolat. Szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki házasságon kívüli kapcsolatot tart fenn párjával. Úgy tűnik, a házasság elértéktelenedett, a szaporodó válások pedig azt erősítik, nem lehet igazán komolyan venni a házastárs adott szavát.

Napjainkban szinte természetes, hogy csonka családok vesznek körül bennünket. Olyan sok a válás, hogy a gyermekek többsége már nem egy háztartásban él édesapjával vagy édesanyjával. Mire a mai gyermekek felnőnek, esélyük van arra, hogy két-három nevelőapát vagy anyát „kipróbáljanak”, illetve ez az életforma próbálja ki őket. Persze nem önszántukból. Ezek után csoda, ha elegük van az úgynevezett házasságból? Manapság sokat olvasunk a családon belüli erőszakról is. A mélyszegénység is újabb problémákat vet fel. Megdöbbentő, hogy némelyek milyen körülmények között kénytelenek élni! Hosszan lehetne még sorolni a problémákat, de nem teszem. A bajok, problémák ellenére határozottan ki kell jelenteni, hogy a család és a házasság Isten tervében volt és van. A Ő akarata. Ahhoz, hogy az ember testileg és lelkileg jól fejlődjön, jelleme megfelelően alakuljon, családra van szüksége. Lehet, hogy nagyon elégedettek vagyunk a családunkkal, de az is lehet, hogy sok panaszt fogalmazunk meg, sérelmeink vannak, nem azt kapjuk, amit elvárnánk. Nincs probléma nélküli család és házasság. A bajok jönnek, olykor nem is akármilyenek. Ezek szétzilálhatnak, de akár sokkal összetartóbbá is tehetnek bennünket. Mitől függ, hogy melyik történik? Leginkább tőlünk. Attól, hogyan kezeljük a problémát. Ha ezeket legyőzhetetlen ellenségnek hisszük, legyőzettetünk. Manapság az emberek jelentős része nem hajlandó harcolni kapcsolataiért. Sodorják őket érzelmeik, indulataik, vágyaik, rengeteg munkájuk, a rájuk zúduló információáradat, de a csalódott fásultság életérzése is. Ezek miatt hagyják szétesni házasságukat, széthullani családjukat. Egy találós mondás szerint „ha harcolsz, veszíthetsz, ha nem harcolsz, vesztettél”. Azt se felejtsük el, hogy nem maradsz egyedül a családodért vívott harcban, mert Isten nem csak akarta a családot, de támogatja is. Isten olyan értékeket helyezett a családba, amelyek mindenki számára nagy áldással bírnak. A családot annyi minden éri egy életen át, hogy csak akkor tud igazán együtt maradni, ha közösségünk van azzal, aki a házasságot megalkotta. Hogyan menne ez Isten nélkül? A Vele való közösség következménye a „szeretet, amely türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ez a szeretet nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Csak ez a szeretet az, amely mindent elfedet, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez az egyetlen szeretet, amely soha el nem múlik”. (I Korinthus 13,4-8) Mennyi mindent kell megbocsátani, elfelejteni! Hogyan menne Isten szeretete nélkül? Újra és újra szóban, gesztusokban, kedves tekintetekben és ölelésben kell biztosítani egymást arról, hogy „mindig szeretni foglak”, bármi teszel is. Lehetne még hosszan írni az örömről, a békességről, a türelemről, a szívességről, a jóságról, a hűségről, a szelídségről, az önmegtartoztatásról (Galátzia 5,22-23). Ezek olyan tulajdonságok, amelyeket nem könnyű az embernek magából kihoznia. De a jó hír az, hogy nem is kell! Ez a Szentlélek jelenlétének a gyümölcse az életünkben. Isten kész a Lélek gyümölcsével támogatni a házasságunkat és családunkat! Te kész vagy a Vele való közösségben gyümölcsözni a magad, családod és a társadalom javára?

Tegyünk meg mindent azért, hogy országunkban minél több egészséges és kiegyensúlyozott házaspár és család éljen. Ez az alapja annak, hogy a családokból olyan gyermekek kerüljenek ki, akik felnőttként is meg fogják állni a helyüket, akiknek lesz erkölcsi tartásuk és helyes értékítéletük. Ebben akar segíteni nekünk – ha megkérjük – Isten, mert a házasság Isten akarata!
Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás