A hatalomról

2014.10.10 10:58    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

A hatalom az a pozíció, amikor valaki valamely közösségre vagy személyre rákényszerítheti az akaratát. Úgy is mondhatnánk, hogy kormányzati, illetve uralkodói helyzetben van. Természetesen nem csak a legfőbb pozícióban lévő személy él a hatalommal, hiszen sok terület van, ahol a különböző feladatok elvégeztetésében egyesek felhatalmazást kapnak. Ezzel a jogukkal élve hatalomgyakorlókká válnak. A nagy kérdés az: élni a hatalommal, vagy visszaélni vele? Jogszerűen alkalmazni a közösség javára, vagy egyéni illetve csoport érdekeket kiszolgálni?

Amikor a Biblia arról beszél, hogy minden hatalom Istentől van: „mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől” (Róma 13,1), akkor nem arról van szó, hogy Isten támogatná a diktátorokat, hanem arról, hogy Isten a rend Istene, nem pedig az anarchiáé. Kétségtelen, hogy a hatalom gyakorlásának vannak veszélyei, és a kezdeti jó szándék, ígéretek és a nemes cél is torzulhat, megváltozhat. A nagy államférfi, Gandhi, a következő megállapítást teszi: „A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek siketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog.” Itt már arról a helyzetről van szó, amikor valakit a hatalom „megrészegít”, amikor erkölcsi torzulás következett be. A történelem folyása a hatalom gyakorlásának számtalan változatát hozta magával, amelyben megtalálhatók a bölcs, tiszteletreméltó nagy államférfiak csakúgy, mint a kegyetlen uralkodók, diktátorok, népirtók egyaránt. A hatalom tehát nagy felelősséggel jár.

Aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik, az a Mindenható Isten. Ő nem diktátor, mert a hatalmát az emberek javára használja. Bizonyítja ezt a Tőle elszakadt, az ellene lázadó bűnös emberi nemzetség felé kinyújtott keze: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Isten kész volt áldozatot hozni, Fiát adta a keresztre, hogy megmenthesse az elveszett embert. Hatalma lehetővé tette volna számára, hogy egyszerűen elpusztítsa a bűn miatt megromlott emberiséget. Nem ezt tette, inkább küldött Megmentőt, a saját Fiát. Jézus élete, cselekedetei követendő példát adnak a mindenkori ember számára. Ahogy ő a hatalmát használta, csodálatra méltó! János feljegyezte, amint ezt mondta: „Van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam felvenni azt.” (János 10,18) Le is tette mindnyájunkért. Meghalt a bűneink miatt a kereszten.

Bárcsak adna nekünk Isten minél több istenfélő, erkölcsös vezetőt, akik a hatalmukat a nemzet és a helyi közösségek java érdekében használnák!

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás