A hit

2013.03.24 23:19   

 

Jakab apostol levelében a hitnek csodálatos meghatározását látjuk (2,14-26). Háromféle hitről beszél. Jakab világosan azt mondja, a hit cselekedetek nélkül halott. Azt mondja, ha hitünk van, de nem cselekszünk annak alapján, akkor haszontalan a hitünk.

A második fajta hit az, amellyel maguk az ördögök is rendelkeznek. A 19. versben azt olvassuk: „Hiszitek, hogy csak egyetlen Isten van? Helyes! De gondoljátok meg, hogy ezt a gonosz szellemek (ördögök, démonok) is hiszik, és reszketnek a félelemtől!” Ez az a hit, amellyel az ördögök is rendelkeznek. Hadd tegyek fel egy kérdést, mivel az ördögök maguk is hisznek Istenben, gondolod, hogy üdvözülni fognak? Nem hiszem. Miért? Habár van hitük, amely az érzelmeiket is felkavarja, hiszen a Biblia ezt mondja: reszketnek, remegnek, félnek; és intellektuális hittel is rendelkeznek. Az ördögök ismerik Istent, és van érzelmeiket felkorbácsoló hitük is, olyan hit, amely csupán az érzelmeiket mozgatja meg. Olvasunk az Evangéliumokban olyan eseteket, amikor Jézus démonokkal megszállt emberekkel találkozott (Máté 8,28-34). Mit mondtak ezek a démonikus emberek? A bennük lévő tisztátalan szellemek, azt mondták: „…Jézus, Isten Fia.” Elég jól helyén volt a teológiájuk. Az egyházak teológiai rendszere is jól kidolgozott, de ez önmagában nem változtatja meg egy ember életét sem. Olyan sokan, túl sokan vannak, akik hisznek, nagyszerű bibliai tudással rendelkeznek, szívüket megmozgatja valahol az Ige, amikor Isten megítéli őket bűneik miatt. Ilyenkor azt mondják Istennek: „bocsáss meg, nagyon sajnálom…” Azután hazamennek a templomból, és életükben semmi változás nem történik, úgy élik a hétköznapi életüket, hogy abban Isten nem kap helyet. Azt mondja Jakab, hogy haszontalan, semmit nem használ, nem segít az a hit, amely csupán az értelmet és az érzelmet érinti meg. Sokan vannak, akik ilyen hittel rendelkeznek. Tehát ez olyan hit, amellyel maguk az ördögök is rendelkeznek.

A harmadik hit a dinamikus hit. Mit jelent ez? Amikor megértjük Isten Igéjét, és lehet, hogy érzelmeinket is felkavarja, de utána azt mondjuk:
„valamit tennem kell, nem akarok többé ebbe az irányba menni, ilyen módon élni, ilyen lenni. Változásra van szükségem.” Sokan ismerik a tékozló fiú történetét (Lukács 15.) Azt mondja róla a Biblia, hogy volt egy fiú, aki szerencsétlen körülményei között egy napon elkezdett emlékezni, visszagondolni az apja házára. Pontosan ismerte, hogy hogyan nézett ki, tudta, hogy mi van ott, és érezte, hogy valamit tennie kell. Fölkelt és azt mondta: „visszatérek az én atyám házához.” Visszatérek! A cselekvésen van a hangsúly! Éppen ebben rejlik életünk csodája is. Sokan kérdezik: „Miért nem áld meg engem Isten? Miért nem változik meg az életem? Miért nem tapasztalok meg csodákat az életemben?” Hadd mondjam el, miért! Mert szükségünk van a dinamikus hitre! Azt kérdezed, hogyan lehetséges ez számunkra? Jakab a következő választ adja: „Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok! Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek, becsapjátok magatokat. Aki viszont… kitart a megismert Igazság mellett, vagyis nem felejti el, hanem tettekre váltja, amit látott, hallott és tanult, az mindenben áldott és boldog lesz!” (Jakab 1,22-25) Ez a dinamikus élő hit, amely megcselekszi Isten akaratát („nem felejti el, hanem tettekre váltja”), és ennek eredménye „mindenben áldott és boldog lesz.”

Milyen hit az, amiben vagy? A hited halott talán, vagy csak az érzelmeidet felkavaró, vagy élő dinamikus hittel rendelkezel? Cselekedd meg Isten Igéjét, és csodát élhetsz át!

Bálint Miklós lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás