A hit útja

2013.02.02 13:54   

XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét, amely 2012. október 11-től 2013. november 24-ig tart, amelynek a célja, hogy: „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”

„Mi a hit?” – kérdezte a vasárnapi iskola tanítója. Egy kisfiú azon nyomban válaszolt: „Elhinni valamit, amiről tudjuk, hogy nem igaz.” Ám a hit nem egyenlő a hiszékenységgel! A keresztény élet akkor kezdődik, amikor az ember hinni kezd. De miben vagy kiben? A válasz inkább az, hogy kiben! A hit az ember válasza Isten kezdeményezésére. Ő kezdeményez, és mi válaszolunk. Ha válaszolunk, létrejön egy harmadik alkotóelem, amely szükséges az összeköttetéshez. A hit (válaszunk) teszi lehetővé ezt a kapcsolatot. Ő szól, mi hittel válaszolunk, és kezdjük megismerni egymást. „Régen a próféták által szólt Isten az őseinknek. Sokszor és sokféleképpen megszólította őket. Most, ezekben az utolsó napokban azonban a saját Fián keresztül szólt hozzánk.” (Zsidó 1,1) Sok ember tesz hitvallást Jézus Krisztusról és a Bibliáról, de hitük csak az elme birodalmában van, vagyis nem egyéb, mint bizonyos tényeknek és tanításoknak intellektuális befogadása. Ez pedig nem az igei értelemben vett hit, és általában nem hoz semmilyen végérvényes változást azoknak az életében, akik ezt a hitet vallják. Pál apostol azt mondja: „Mert belül, a szívünkben jön létre az a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk.” (Róma 10,10) Jézus Krisztusba vetett szívbeli hit mindig határozott változást eredményez, és konkrét megtapasztalást hoz létre. Oly sok ember van olyan, aki azt reméli, hogy vallása üdvösséget ad számára, függetlenül attól, hogy hogyan élte az életét. Nincs üdvösséget biztosító vallás, de eljött az üdvözítő Jézus Krisztus. Ő azért jött, hogy az elveszet állapotát és bűneit felismerő embernek, aki szívében hittel hozzá fordul, megbocsássa a bűneit és üdvösséget adjon számára. Ez szívbeli döntés és hitbeli megvallás, az ember életében változást hoz. Ennek a változásnak nem kell reklám, nem kellenek hangos szavak, mert ezt a változást meglátja a környezetünk. Ez a keresztény hit útjának a kezdete, és minél inkább akarjuk megismerni Megváltónkat, annál könnyebbnek találjuk, hogy a mindennapi életünkben engedelmesen válaszoljunk neki. A megváltás egyáltalán nem cselekedetekből, hanem kizárólag hitből származik. Akkor milyen szerepet játszanak a cselekedetek a hívő keresztény életében? A legátfogóbb és legegyértelműbb választ erre a kérdésre Jakab apostol adja meg az Újszövetségben: „Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit! … a hit is, ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony.” (Jakab 2,14-26) A megváltást nem cselekedetek által kapjuk, de a megváltozott élet és tettek mutatják meg, hogy hitünk valódi-e. Csak a valódi élő hit tud valódi élő keresztényt csinálni az emberből, és mindez Isten munkája az életünkben.

Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy találjuk meg a hit útját, és járjunk rajta úgy, hogy ezt mások is meglássák és megkívánják!

Bálint Miklós lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás