ADVENT

2014.12.04 11:43    |    Hunyadi János református lelkipásztor  

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézsaiás 9,1)

Adventben vagyunk. Maga a szó eljövetelt jelent, mégis mi szorosan összekapcsoljuk a várakozás szóval. Miért is? Azért, mert Akire várunk, Aki jön, arra feltétlenül várni kell! Mindenkinek várnia kell Őt, az Isten Krisztusát, az Adventi Embert. Olyan csodálatos ez a várakozás, hiszen minden más várakozásunktól különbözik, mégpedig abban, hogy Ő bizonyosan eljön! Ebben a világban, amelyben szinte minden kiszámíthatatlan, minden csak időleges, minden csak „talán”, ahol nincsen állandóság és hiányzik az „örök”, olyan jó tudni, hogy Jézus eljövetele bizonyos! Eljövetele feltartóztathatatlan, független mindentől és mindenkitől! Jön felénk a Megváltó Úr… „mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad”.

Annyiféle várakozás lakozik az emberi szívekben. Ilyenkor, az ünnepek felé közeledve, pedig, talán még fokozottabb sokak szívében a vágy, hogy jöjjön életük nagy kérdéseire – betegségre, szomorúságra, kilátástalanságra, magányra, félelmekre, fájdalmakra és kétségekre – a megoldás. Sokan nem látnak tisztán és hiányzik életükből az Örök, az, ami miatt tényleg érdemes élni, és ami célt ad az embernek. Advent üzenete éppen nekik szól: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” Az Adventi Ember fényt, meleget, megújulást, gyógyulást, újrakezdést és szeretetet hoz ebbe a világba. A karácsonyi angyalok örömódája – „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” – éppen arról fog szólni Karácsonykor, hogy eldőlt életünk és létezésünk legnagyobb dilemmája! Kiderült, láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált, hogy Velünk az Isten (IMMÁNUÉL)! János evangélista így vezeti be ezt a csodát: „Az Ige testté lett…”, azaz az isteni szó, az isteni beszéd, a rengeteg prófécia és ígéret, amely évezredeken keresztül elhangzott, tetté, cselekedetté, történéssé lett a mi világunkban. Nem csak beszéd immár, nemcsak egy szép remény vagy elképzelés, hanem valóság: Isten a Földre lépett, egy lett közülünk!

Rend-kívüli esemény volt ez, mert mindent megváltoztatott. Amikor adventben Őt várjuk, akkor az életünket megváltoztató és boldogságot hozó Istent várjuk, Akiről méltán énekeljük majd Karácsonykor: „Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged”.

Áldott elcsendesedést, áldott adventi várakozást kívánunk mindenkinek!

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás