Advent – az Őskijelentés

2017.01.04 11:52    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

Advent a karácsonyt megelőző négy hetet jelenti, amelynek a jelentése: eljövetel, megérkezés, várakozás, előkészület. Milyen jelentősége van az adventnek, ma a huszonegyedik század embere számára?

A kereszténység gyökerei lenyúlnak egészen az őskijelentésekig. Az első hely a Szentírásban, ahol Isten megígérte a Messiást az embernek, mindjárt a bűnbeesés után volt. Mindjárt a bűnbeesés után felmerül az elkerülhetetlen szükség: valakinek jönnie kell a földre. Isten olyan valakit ígér, aki megtöri a kígyó fejét. „… az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” (I Mózes 3,15)

Isten a kígyónak (Sátán-nak) megmondja, hogy akit elküld (Jézus Krisztust), erősebb lesz, mint ő, a kísértő. Azért kellett Jézus Krisztusnak megszületnie, mert az Éden bűnét csak Ő tudta megoldani az ember számára. Miért olyan nagy ünnep a karácsony? Több mint kétezer év nem tudta eltörölni, mert az ember lelke mélyén van valami. Feltettük-e már magunknak a kérdést: „Miért született meg Jézus Krisztus?” Tudjuk-e választ?
„Igen, Jézus az én bűnömért jött és az Ön bűnéért!” A sorrend nagyon fontos. Ádám és Éva egymásra mutogatott a bűnbeesés után, noha mindketten bűnösök voltak. Ez talán ma sincs másképp, mindig az a másik a hibás és oka mindennek. A lelkünk mélyén van, hogy ez a szeretet ünnepe. A szeretet mozdul meg az emberben, és ajándékoz. Ezt hozta Jézus: Ő maga a szeretet. Ő a legnagyobbat ajándékozta nekünk: Önmagát, és a legtöbbet adta értünk: az életét. Ennél nagyobb ajándék nincsen! A Messiás ígérete tehát elhangzott mindjárt a bűneset után. Az emberiség egész történelme megmutatja az emberiség vergődését a bűnben. Az ember önmaga próbálja megoldani ennek problémáját, és sajnos még jobban a mélybe taszítja önmagát. Pedig a megoldás itt van előttünk, amiről minden évben újból és újból hallunk. Megszületett a világ Megváltója Jézus Krisztus, aki valójában fejére taposott a kígyónak.

Jusson eszünkbe az adventi időszakban, a karácsonyi forgatag idején a Megváltó születésnapja is! Jézus mindenkit meghívott, hogy Vele együtt ünnepeljük Őt. Milyen ajándékot vigyünk Neki? Jézus Krisztus számára a legnagyobb öröm és boldogság, amikor szívünkben nemcsak a karácsony ünnepe által felélesztett időszakos ragaszkodás, hanem az Őiránta érzett, állandósult szeretet van jelen.Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás