Advent – Jézus Krisztus visszajön!

2015.12.08 14:11    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

A latin adventus jelentése, magyar megfelelői: eljövetel, megérkezés, várakozás, előkészület. Bővebb értelmezésben, reményteli várakozás, lelki készülődés ideje, időszaka. A karácsonyt megelőző négy hetet jelenti a keresztény egyház életében. A VI. századtól kezdték megünnepelni.

Maga az advent szó nem szerepel a Bibliában, annál inkább több igeszakasz, mely Jézus Krisztus visszajövetelére és várására vonatkozik. Jézus feltámadása után „negy-ven napon át megjelent (tanítványainak) előttük, és beszélt Isten országa dolgairól.” (Apostolok Csel. 1,3) Negyven nap után Jézus elment a mennybe a tanítványai szeme láttára, akiknek két angyal a következőt mondta nekik: „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” (Apostolok Csel. 1,11)

A korai keresztények nem véletlenül köszöntötték így egymást: „Maran Atha” azaz, a mi Urunk jön! Ez az arám üdvözlés egyben figyelmeztetés is volt, hogy Jézus az Ő ígérete szerint visszajön az övéiért. Ebben a várakozásban éltek az ősegyház tagjai. A Zsidókhoz írt levél írója így írt: „Mert még vajmi kevés idő van, és aki eljövendő eljön, és nem késik. ”(Zsidó 10,37) A bibliai várakozás (advent) nem magát az ünnepet, a Karácsonyt várja, hanem Jézus Krisztus megjelenését, úgy ahogy ezt Pál apostol írja Titushoz írott levelében.
„Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését.” (Titus 2,13) A Szentírás a következő gondolatokkal fejeződik be: „Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” (Jelenések 22,20) Krisztus első tanítványai és az ősegyház várta vissza Jézust, és azóta eltelt közel kétezer esztendő, és Ő még nem jött vissza. Mindez ez nem azt jelenti, hogy nem fog vissza jönni, hanem azt, hogy még nem jött el az ideje. De az idő közel van! Mindenfelől jönnek hírek nyomorúságokról, szenvedésekről, természeti katasztrófákról, éhségről, háborúkról, közerkölcs megromlásáról, a szeretet elhidegüléséről, családok széthullásáról, hamis prófétákról…, mindenről, ami Jézus visszajövetelét megelőzi (Máté 24.). Az események gyorsan szinte napról napra változnak, de azt senki sem tudja, mennyi ideig nehezednek még az egész világra. Jóllehet, az Úr Jézus Krisztus másodszori eljöveteleinek jelei már itt vannak, az emberek mégis úgy viselkednek, mint Noé idejében: nem vesznek tudomást Isten szaváról (Máté 24,37-39). Az ősegyház várakozásban élt, nem a Jézus Krisztus születésnapját ünnepelte (ilyent sehol nem találunk a Bibliában), hanem várta az Ő visszajövetelét. Később egyes gyülekezetek elkezdték ünnepelni Krisztus születésnapját, amelynek az lett a következménye, hogy az V. század idejére már el is rendelte az Egyház, hogy Jézus születésnapját december 25-én kell ünnepelni. Bár ez a nap egy ősi római ünnepnap volt, amelyen a napisten – Sol – születését ünnepelték a pogány emberek. Ma már pedig azon gondolkodnak sokan az adventi időszakba: mennyibe fog kerülni az idén a karácsony? A nagy bevásárlások között pedig már arról is elfeledkeznek az emberek, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a világ Megváltója megszületett erre a világra. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ember ma, nem is foglalkozik Jézus Krisztus visszajövetelével. Akik valójában elfogadták Jézus Krisztusban a megváltást, azok naponta hálát adnak, hogy a világ Megváltója megszületett. Ők várják Jézus visszajövetelét és hisznek ebben, és igyekeznek istenfélelemben élni életüket. Jézus példáját követve szeretetet gyakorolnak embertársaik felé nem csak Karácsony előtt, úgy mond, itt az ideje, hogy ráhangoljuk a szívünket a szeretetre. És mi van az év többi napjával?

A karácsonyt a szeretet ünnepének nevezik és valóban a szeretet ünnepe, Isten szeretetének ünnepe, amely nem csupán három napra korlátozódik. János apostol első levele 4. fejezetének 9. versében olvassuk: „Az által lett nyilvánvalóvá Isten szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát elküldte Isten e világra, hogy éljünk általa.”


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás