Adventről

2012.12.01 21:57   

A latin adventus jelentése, magyar megfelelői: eljövetel, megérkezés, várakozás, előkészület. A karácsonyt megelőző négy hetet jelenti.

A VI. századtól kezdték megünnepelni és a XIX. századtól terjedt el az adventi koszorúk készítése és használata, ami eredetileg a pogány kultuszok napéjegyenlőségével és a fény megújulásával kapcsolatos. A kelták hiedelme szerint, ilyenkor megújul a fény és felerősödik. Az adventi koszorún a négy gyertya egyenkénti meggyújtása próbálja a fényt erősíteni, mely teljességét az ünnepre éri el. A Biblia azt tanítja több helyen Jézusról, hogy Ő a világ világossága. „Az igazi világosság eljött már a világba… Én vagyok a világ világossága…” (János 1,9; 8,12) Maga az advent szó nem szerepel a Bibliában, annál inkább több igesza­kasz, mely Jézus várására vonatkozik. A korai keresztények így köszöntötték egymást: „Maran Atha” azaz, a mi Urunk jön! Ez az arám üdvözlés egyben figyelmeztetés is volt, hogy Jézus az Ő ígérete szerint visszajön az övéiért. Jézus mennybe menetelénél az angyalok a következőt mondták: „Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok Őt felmenni a mennybe.”
(Apostolok Csel. 1,11)
Pál apostol Jézus újbóli visszajöveteléről így ír a thesszalonikai levelében: „Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.” (I Thesszalonika 4,15-17) A Szentírás a következő gondolatokkal fejeződik be: „Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” (Jelenések 22,20) Krisztus első tanítványai és az ősegyház várta vissza Jézust. Azóta eltelt közel kétezer esztendő, és Jézus még nem jött vissza. Mindez nem azt jelenti, hogy nem fog visszajönni, hanem azt, hogy még nem jött el az ideje. Az idő közel van! Mindenfelől jönnek hírek nyomorúságokról, szenvedésekről, természeti katasztrófákról, éhségről, háborúkról, közerkölcs megromlásáról, a szeretet elhidegüléséről, családok széthullásáról, hamis prófétákról…, mindenről, ami Jézus visszajövetelét megelőzi (Máté 24.). Jóllehet, az Úr Jézus Krisztus másodszori eljöveteleinek jelei már itt vannak, az emberek mégis úgy viselkednek, mint Noé idejében, nem vesznek tudomást Isten szaváról. Az ősegyház várakozásban élt, nem a Jézus Krisztus születésnapját ünnepelte (ilyet sehol nem találunk a Bibliában), hanem várta az Ő visszajövetelét. Később egyes gyülekezetek elkezdték ünnepelni Krisztus születésnapját, amelynek az lett a következménye, hogy az V. század idejére már el is rendelte az Egyház, hogy Jézus születésnapját december 25-én kell ünnepelni. Milyen a mi adventünk, várakozásunk? Az igazi advent nem magát az ünnepet, a karácsonyt várja, hanem a Parúziát, azaz Krisztus megjelenését, úgy, ahogy ezt Pál apostol írja Titushoz írott levelében. „Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését.” (Titus 2,13) Ma pedig a legtöbb ember azon gondolkodik az adventi időszakban: mennyibe fog kerülni az idén a karácsony? A nagy bevásárlások között pedig már arról is elfeledkeznek az emberek, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, a világ Megváltója megszületett erre a világra. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ember, nem is foglalkozik Jézus visszajövetelével.

Akik valóban várják Jézus visszajövetelét és hisznek is ebben, azok istenfélelemben élik életüket és Jézus példáját követve, szeretetet gyakorolnak hittestvéreik, rokonaik és embertársaik felé, nem csak karácsonykor, amelyet a szeretet ünnepének neveznek. Ne felejtsük, hogy az igazi szeretetet Jézus hozta el nekünk, mert Ő maga a Szeretet!

Bálint Miklós
lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás