A megbocsátás

2015.07.16 11:11    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

„És mikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Márk 11,25-26)

Emberek milliói mondják naponta a Miatyánk imáját. Vajon igazul hangzik-e ez a szánkból, ha annak ellenkezőjét cselekedjük? A Bibliából láthatjuk, hogy a megbocsátás Isten természetéhez tartozik. Az Ő lénye, személye az igazságról, a szeretetről és a megbocsátásról beszél. Jézus Krisztus nem csak tanította mindezt földi szolgálata során, hanem be is mutatta az igazi megbocsátást. Ennek tetőfoka a kereszten kimondott szavai: „Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23,34)

A mi számunkra a megbocsátás és a bocsánatkérés üdvösség kérdése. Isten országába, a Mennybe, csak azok juthatnak be, akiknek bűne megbocsátatott. Ha mi nem bocsátunk meg másoknak, mi sem nyerhetünk bocsánatot Istentől! A megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszek, mintha nem történt volna semmi, vagy ha el akarom felejteni, ami történt, letagadva ezzel a haragomat és fájdalmaimat. Az sem vezet megbocsátáshoz, ha elkerülöm a konfrontációt, vagy keresek valaki mást, akit hibáztathatok. Nagyon sokszor a fizikai betegségek hátterében éppen a meg nem bocsátás van, és hiába minden gyógyszer, mert az első lépés a gyógyulás felé, éppen a szívbeli megbocsátás. Ha igazán meg akarok bocsátani, akkor azt kell tennem, amit Jézus tett: elkülöníteni a bűnt az azt elkövető személyétől. Ezt tette a házasságtörő asszonnyal (János 8,1-11). Meg tanulnunk lemondani az ítélkezésről, a vádlásról és a könyörületességet kell választanunk. Nem várhatok addig, amíg az engem megbocsátott személy bocsánatot kér, vagy kiérdemli megbocsátásomat. Amíg nem bocsátunk meg, addig áldozatnak érezzük magunkat, de az ember a megbocsátás által győztes lesz. Hazugság az, hogy az idő majd mindent meggyógyít. A saját vétkeinket felismerni és rendezni sem könnyebb, mint a megbocsátás. Önmagunknak is meg kell bocsátani! Néha ezt nehezebb felismerni és megtenni, mint másokkal rendezni a kapcsolatot. Az önvád a Sátánnak egy erőteljes eszköze, hogy ne szeressük és ne fogadjuk el magunkat. „Szeresd felebarátodat, mint te magadat!” – tanítja Jézus (Máté 19,19).

Istennek megbocsátani nagyon furcsán hangzik, de gyakran Őt hibáztatjuk a minket ért bántásokért. Ezt a lázadást is fel kell ismerni, bocsánatot kell kérni Istentől, és megtérni ebből a legősibb bűnből. Van-e olyan ember, akinek erre ne lenne szüksége? Jézus példát adott nekünk a megbocsátani tudásból, még azoknak is megbocsátott, akik a keresztre szegezték. Vajon velünk mi lehet a baj, miért olyan nehéz megbocsátanunk? A legtöbbször a büszkeségünk állja útját a bocsánatkérésnek, illetve a megbocsátásnak.

Kérjünk Istentől segítséget, hogy ne kelljen „tüskéket” hordanunk magunkban, mert az előbb-utóbb elfertőződik és gyűlöletté válik. Használjuk bátran a sebre a legjobb fertőtlenítőszert, azaz bocsássunk meg! Meg kell tanulnunk a legrövidebb időn belül, teljes szívből megbocsátani és jó kapcsolatban élni Istennel és egymással!


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás