Az Egyház bűnbánati napjai

2015.02.16 10:10    |    Dr. Mészáros István templomigazgató  

Talán nem haszon nélküli, ha most, hamvazószerda közeledtével (február 18.), a nagyböjti időszak előtt felelevenítjük azt a böjti fegyelmet, amelynek megtartását hívei körében az Egyház sürgeti: Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani. Azonban, hogy mindnyájan egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segítő-szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az alábbiak szerint.

A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől megszabadított. Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy saját és mások bűneiért engesztelve kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből (Kol 1,24). Ugyanakkor erősítjük magunkat, hogy a kísértéseknek könnyebben ellenálljunk.

E napokon különféle önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hozzuk meg saját áldozatunkat. A bűnbánati nap eszközei közül az Egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: Krisztus engedelmes áldozatában való részvételnek jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere (Mt 9,15;17,20)

Bár a keresztény ember egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzátartozó áldozatot.

Szigorú böjti nap: hamvazószerdán és nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.)

A hústilalom kötelezi azokat, akik 14-ik életévüket betöltötték; a böjt pedig a 18-ik életévtől kötelez a 60-ik életév megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek azonban gondja legyen arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra.

Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein.

Bűnbánati (vezeklési) nap: az év többi péntekjein. (Böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság.) Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk. Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz fizikai munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.

Templomunkban hagyomány, hogy nagyböjt péntekein a keresztúti ájtatosságot mindig más-más közösség vezeti. Az utolsót, nagypénteken, kivétel nélkül Érsek úr zárja a Főszékesegyházban, most a Zárda templomban.

Nagyböjti keresztutak a Szent István király templomban 15 órai kezdettel: február 20. Kalocsai Fegyház és Börtön, február 27. Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége, március 6. Mária Kongregáció, március 13. Emberi Erőforrások Minisztérium Kalocsai Gyermekotthona, március 20. Belvárosi Plébánia ifjúsági hittanosai, március 27. a Szent István király Lelkészség felnőtt csoportja.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás