Az Ige hatalma

2014.08.13 20:04    |    Bálint Miklós  

A Szentírásban található, magvető példázata (Lukács 8,1-15) szerint: „kiment a magvető, hogy elvesse az ő magját”. A magvető maga Jézus, a mag pedig Isten szava. Milyen jelentéktelen egy gabonaszem és mégis milyen csodálatos erőt, az élet csíráját hordja magában. Az élő Isten Igéje nagy dolgokat cselekszik. Emberi szíveket változtat át úgy, ahogy arra a világ semmiféle erői nem képesek.

A példázat szerint a mag négyféle helyre esik, amely hűen mutatja be az ember szívét.

Az útfélen valók pedig azok, akik hallják az Igét, azután eljön az ördög, és kikapja az Igét a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek.” A kemény útfélen a mag nem tudja életerejét kibontakoztatni. Épp így vannak szívek is, melyekről Isten Igéje hatástalanul pattan le. Az útfél nem volt mindig ilyen kemény. Az idők folyamán taposták ilyenné. Az emberi szív is lassanként válik egyre keményebbé. Azok az emberek, akik e kemény útfélhez hasonlítanak, az Ige számára szinte elérhetetlenek. De ha egyszer Isten a kegyelem ekéjével felszaggatja a kemény felületet, az Ige hatékony lehet még az ő életükben is.

A sziklás földben levők azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az Igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.” Beléjük hullik, de nem hatol beléjük. A felszínen marad. A sziklás föld a szív még feltöretlen talajának a képe. Az Igét örömmel fogadják. Boldogok, fellelkesülnek, de a mélyben még erős ellenállás működik. Akaratukat még nem szolgáltatták ki Uruknak. Még saját kívánságaik és vágyaik a döntők, s így hamarosan ismét elbuknak, mihelyt természetes akaratuk megszólal. Hitük csak kis ideig tart, amint kísértéssel találkoznak, elbuknak. Az Igéért nem hajlandók gúnyt vagy üldöztetést magukra vállalni. Ha pedig Isten nem teljesíti szívük kívánságait, sőt csalódások érik őket, megbotránkoznak Istenben. Mert mindennek úgy kell lenni, ahogy ők szeretnék.

Amelyik a tövisek közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmentek, és az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei megfojtják őket, és gyümölcsöt nem teremnek.” Ígéretesen kezdődött és olyan nyomorúságosan végződik. Jó magot kap, de nem irtja ki a gyomot és a gazt, legfeljebb egészen felületesen. A gyökerek azonban ott maradnak, felnő a gaz is és megfojtja a gabonát. Az isteni magnak az emberi gondok, gazdagság és a gyönyörűségek a legveszedelmesebb ellenségei. A nemes növényeknek védelmező és ápoló kezekre van szükségük, különben elsatnyulnak. Így van ez belső életünkkel is.

Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott Igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.” Ha Isten Igéje megérintett és megragadott, őrizd meg szívedben! Így a mag gyökeret ver és szárat ereszt, amelyből végül gyümölcs jön elő. Az egész keresztény életnek abból kellene állnia, hogy halljuk az Igét és szívünk kész befogadni. Majd szívünkben hordozzuk, az szerint éljük az életünket, és szakadatlanul jó gyümölcsöt termünk. Mi ez a gyümölcs? „A Szent Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” (Galátzia 5,22)

Jézus mindig talál szíveket, akiket áthat, foglyul ejt az Ő üzenete, és bennük élővé válik. Az Ige teszi ezt, és nem a mi ügyeskedéseink, módszereink és még nem is a vallásoskodás. Isten Igéje a Krisztus Jézusba vetett élő hit által lép működésbe, és terem életünkbe gyümölcsöket.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás