A tiszteletről

2009.03.20 11:53    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

Egyre több hírt lehet hallani szinte nap mint nap, a tiszteletlenség megnyilvánulásairól. Az iskolákban diák és tanár között, nem is beszélve a közéletről, vagy akár a parlamentben is elhangzó trágárságokról... Ezekben súlyos fegyelmezetlenségről van szó, melynek mély háttere van. Ilyen rövid írásban még kísérlet sem tehető az ok hátterébe való bepillantásra. A tisztelet megadása több mint viselkedni tudás, a jellemünkből fakadó megnyilvánulás, mely a kulturáltság és intelligencia egyik ismérve. A tisztelet mindenkor kiemelt figyelmet érdemelt a civilizált emberek egymás közötti kapcsolatában, mint a magatartás egyfajta értékmérője. A tiszteletet nemcsak a Szentírás, hanem az etika és illemtan is magában foglalja. A tisztelet kapcsán három szempontot érdemes megemlíteni. A gyermek és felnőtt közötti tiszteletadást, a felnőtt és felnőtt közöttit és az ember Isten felé kimutatott tiszteletét. A tisztelet szó értelmezésénél – hála gazdag nyelvünknek – gyönyörű szókapcsolatokat használhatunk. Az alapjelentés: valakinek az értékének, tekintélyének az elismerése és az ennek megfelelő magatartás. Csak néhányat említve: tiszteletben tart, megadja neki a tiszteletet, kölcsönös tiszteletadás, tiszteletét teszi valakinél, és még sorolhatnánk. A Biblia a Tízparancsolatban gondol a gyermek – szülő viszonyra. Az egyik parancsolat így szól: „Tiszteld atyádat és anyádat...” Egy másik helyen, pedig így áll: „Az ősz ember előtt kelj fel, és a vénember orcáját becsüld meg!” Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtanítsuk erre a mai gyermekeket! Sok minden a családban dől el, a látott és halott minta alapján, s máris itt vagyunk a felnőttek közötti tiszteletadásnál.

Erre vonatkozólag is olvashatunk a Bibliában sok útmutatást, amelyek közül csak hármat említenék: „...a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek; Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.; vagy férj és feleség kapcsolatában „A férfiak (férjek) ... az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén...” Sajnos sokszor a tiszteletadás helyett egymás leszólásában előzzük meg a másikat. Ne legyen ránk igaz a mondás: „Nem tisztel se Istent, se embert.” Ha már Isten tiszteletéről esik szó, hadd álljon itt egy intelem úgy szintén a Bibliából:

„Ne tiszteljetek idegen isteneket (bálványokat) és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok nekik! Hanem csak az Urat (Istent) tiszteljétek, Őt imádjátok, és neki áldozzatok.” Isten tiszteletének sokféle formája alakult ki a keresztény egyházakban, mely különböző kegyességi gyakorlatokban nyilvánul meg. A Biblia ebben is el tudja igazítani azokat, akik tisztelni akarják a Teremtőt! Az én tapasztalatom az, hogy aki igazán tiszteli Istent, más szemmel néz embertársaira, és észreveszi azok értékeit, amiért a tiszteletet nem nehéz megadni részére! A fentiek fogalmazódtak meg bennem, amikor a civilizált viselkedés (amelyből ma igazán nagy hiány van) kapcsán az emberi méltóságot leginkább kifejező magatartás, a tisztelet gyakorlata fölött töprengtem.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás