Biblia? A családban?

2014.11.14 08:17   

A Biblia lehet dísztárgy, porfogó, egy, a polcon sorakozó könyvek közül, alátét, kacat. A Biblia bosszanthat, idegesíthet, hidegen hagyhat, viszályokat kelthet. Érdekes, hogy a könyv, amely emberek millióinak napi olvasmánya, más embereket milyen ellentétes érzésekre, és hozzáállásra késztethet.

Általában elmondható, hogy a keresztény családokban van Biblia, és persze olyan otthonokban is megtalálható, ahol egyébként nem gyakorolnak keresztény vallást. A Biblia mára egy általánosan elfogadott szépirodalmi mű lett, amelynek ismerete hozzátartozik az alapműveltséghez, mégis, mintha az emberek nem ismernék elég jól a Szentírást.

Jézus Krisztus egyszer megkérdezte tanítványait: „Kinek mondanak engem az emberek?” (Márk 8,27) A tanítványok hosszas, gondos felsorolásba kezdtek, de Jézus következő kérdése adta meg a kérdésfelvetés igazi értelmét: „Hát ti kinek mondotok engem?” (Márk 8,29) Az emberek sokféleképpen vélekedtek és vélekednek ma is Jézus személyéről, munkásságáról. De a valódi kérdés sosem az, mit gondol Jézusról a lelkész, a szomszéd, a munkatárs, a családtag, hanem, hogy mi – én és te, kedves Olvasó – kinek tartjuk Jézust. A Biblia elmondja számunkra, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ha szeretnénk Őt megismerni, akkor a polcról érdemes levenni a Szentírást és elkezdeni olvasni. Az emberek sokféleképpen vélekedhetnek a Bibliáról, de a valódi kérdés az, hogy mi hogyan vélekedünk róla? Vajon az otthonunkban lévő Biblia csupán egy tétel a gyűjteményünkben, vagy Isten beszédeként tekintünk rá? A Bibliához fűződő viszonyunkat azonnal feltárja, hogy hol tartjuk otthonunkban, valamint az hogy milyen gyakran vesszük kézbe és olvassuk szavait. A Biblia számomra napi eledel. Volt olyan időszak életemben, amikor, azt sem tudtam, hogy létezik ilyen könyv. Majd kaptam egy Bibliát, és elkezdem olvasni. Amikor már nemcsak olvastam, hanem vágyakozással tanulmányoztam, elkezdett még jobban kinyílni az isteni kijelentés és a mesék, az álmok, az álmodozások birodalmából átvezetett a valóság, az igazság és tökéletesség mezejére. Nem azért olvasom a Bibliát naponta, hogy lelkészként legyen mit adnom a hallgatóknak, hanem azért, mert személyes életemben és családom életében is létszükséglet a helyes táplálkozás.

Bizonyára mindannyiunk környezetében élnek emberek, akiknek nincs Bibliájuk, mert megvetik, elutasítják. Vajon miben különböznek tőlük azok a keresztények, akiknek a Szentírás birtokukban van, de nem, vagy csak igen ritkán nyitják ki, hogy rejtelmeit kutassák? Egyszer a következő idézetet olvastam valahol: „nem az kap jutalmat, akinek sok esze van, hanem az, aki használja.” Hiába van Biblia a lakásban, ha nem használjuk, nem is fog táplálni bennünket. A Szentírással rendelkező, de azt nem olvasó ember hasonló ahhoz a sivatagi vándorhoz, akinél ott volt egy teli kulacs víz, de mivel tartalékolni akarta, nem ivott belőle. Mikor aztán a hőségtől és fáradtságtól félholtan a homokba zuhant és előhúzta a butykost, már nem maradt ereje, hogy lecsavarja a kupakot, így egy vízzel teli kulaccsal a kezében pusztult el.

Nem az a kérdés, van-e Biblia a családban, hanem az, él-e a Biblia a családban? Tápláljon és üdítsen fel minket Isten Szava, korunk valódi értékeket nélkülöző sivatagában!

Bálint Miklós lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás