Búcsú a hajóskapitányi oklevéltől

2009.05.08 22:19    |    Maczkó István  

A közlekedési miniszter március elején kiadott rendelete értelmében, hajóskapitányi oklevéllel, hajót vezetni csak 2010. december végéig szabad. Megszűnik a hajóskapitányi szakmai képesítés. Helyette a hajózási hatóság, az illető hajóskapitány kérésére, hajóvezetői bizonyítványt állít ki.

Ezzel véget ér egy nagy presztízsű, talán minden kamasz fiú álmaiban szereplő, mintegy másfél évszázadon átívelő hivatás.

Kik voltak ők? Létüket a gőzhajók megjelenése tette szükségessé.

Bernhard Antal 1817-ben, már 8 évvel Stephenson első gőzmozdonyának angliai megalkotása előtt, elkészítette az első dunai gőzhajót, a „Carolinát”. Ezzel kezdetét vette a dunai gőzhajózás korának felvirágzása is. Megkezdődtek a vízszabályozási munkák. Később a kor legnagyobb alkotása, a Vaskapu szoros szabályozása, lehetővé tette a „Tengerhez, magyar! El a tengerhez!” jelmondat Széchenyi elképzelése szerinti megvalósítását.

A mind nagyobb gőzhajók és nagy létszámú személyzetük vezetése mind nagyobb felkészültségű parancsnokokat követelt, olyanokat, akik felelősséget viseltek a személyzetért, hajóért, a rakományért és az utasokért.

Az első parancsnokok a dunai gőzösökön is tengerészkapitányok voltak. Később 1858-tól már rendelet írja elő a hajóskapitányi képesítés kiadásának feltételeit, a vizsgáztatás rendjét.

A XIX. század vége, a XX. század első fele volt a gőzhajózás virágkora. A hajóskapitánynak óriási elismertsége volt. A hajóskapitányi egyenruha a legmagasabb körökben is szalonképesnek számított. Tekintélyük erejét mutatja, hogy még a szocializmus időszakában is parancsnok úrnak szólította mindenki a hajóparancsnokot.

A gőzösök megjelenése a folyókon nagy társadalmi átalakulást is hozott. Az eddig emberi és állati erővel végzett hajóvontatással foglalkozók munka nélkül maradtak. Tragédiájukról Tömörkény István elbeszélései tudósítottak.

Ma a Dunán már nincsenek gőzhajók. Nincsenek nagy vontatmányok. Felváltotta őket a dízelmotoros meghajtású önjáró és tolóhajók serege. A nagy személyzetigényű vontatóhajózást felváltotta a személyzet nélküli bárkákkal dolgozó tolóhajózás. A radar, a mélységmérő, a hajók közötti rádiózás, a GPS navigációs rendszerek mindennapossá válása, a vízi utak nagymértékű szabályozottsága már más vezetőket kíván.

Napjaink tudományos-technikai fejlettségére támaszkodva a hajótulajdonosok nem igénylik a minden szempontból magasan kvalifikált hajóskapitányokat a hajókon. Már nem kell a hajó és vontatmányának nagy létszámú személyzetét irányítani. Nem kell a hajótulajdonos nevében üzletet kötni, stb. Egy-egy tolóhajó néhány fős személyzete olyan teljesítményre képes, mint a gőzhajók korában ennek a létszámnak a húsz-, negyvenszerese.

A mai hajóskapitányokból részben hajóvezetők lesznek, továbbra is vállukon cipelve a hivatásukkal járó óriási felelősséget. Sokan pedig a hajózási hatósági területeken, a külkereskedelem, a szakoktatás berkeiben végzik nagy hajózási szakismeretet és vezetési gyakorlatot igénylő munkájukat.

Szakmájukból fakadó sokoldalú tapasztalataik, valamint a múlt század hetvenes éveinek elejétől (e sorok szerzőjének vezetésével), korszerűsített szakmai képzésük alkalmassá teszi őket arra, hogy szinte a gazdasági élet minden területén, vezetőként is, jól megállják a helyüket. Mindnyájukat, akár a hajókon vállalják tovább nehéz hivatásuk terheit és szépségeit, akár a gazdaság más területein tevékenykednek tovább, továbbra is megilleti a hajóskapitányoknak kijáró őszinte tisztelet!


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás