In memoriam

Dr. Angyal Ferenc patológus főorvos

2016.05.20 10:57   

(1925–2016)

1925. április. 27-én született Tolnanémedin. Édesapja Angyal Ferenc magyar királyi postamester, édesanyja Pelcz-mann Ilona háztartásbeli. Egy nővére volt, Ilona.

Kalocsai Néplap

Az általános iskolát Eleken végezte, majd a középiskolát a szekszárdi Garay János Gimnáziumban jeles eredménnyel fejezte be. Már fiatalon vonzódott a természettudományok iránt, ezért a gimnázium elvégzése után 1943-ban a pécsi Orvostudományi Egyetem orvosi karára jelentkezett és felvételt nyert, tanulmányait ott folytatta. Édesapja ezt a döntését örömmel fogadta és nagyban támogatta. A háború miatt fél év csúszással, 1951. március 1-jén kapott orvosi diplomát.

1951-től 1957 márciusáig a szekszárdi Megyei Kórházban dolgozott. Majd 1957. március 1-jétől a kalocsai Városi Kórházban fiatalon kapott főorvosi megbízást a laboratórium vezetésére, de egyben a kórbonctani teendőket is ellátta.

Laboratóriumi, kórbonctani-kórszövettani szakvizsgát szerzett a későbbiekben és cytológiai képzésben is részt vett.

1989. augusztusi nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott, ahol tevékenyen részt vett az új patológiai osztály megalakulásában, tervezésében. Majd még további 10 évig nyugdíjasként egyedül vezette az osztályt, és 1998-ban végleg nyugdíjas lett.

1984-ben Kiváló Munkáért Miniszteri dicséretben részesült, majd 1997-ben elnyerte a Kalocsa Város Egészségügyi Díját is.

Első házasságából két fia született.

2008-ban szentségi házasságot kötött jelenlegi feleségével, Ibolyával, akinek fiát sajátjaként szerette és taníttatta.

2011-ben, orvosi oklevele megszerzésének 60. évfordulója alkalmából megkapta Gyémánt Diplomáját.

Jó modorú, közvetlen és segítőkész, nagy műveltségű, három idegen nyelven író és beszélő (latin, francia, német), régi vágású, mindig jól öltözött úriember volt. Szellemes latin idézetei és humoros történetei, sziporkázó gondolatai révén kiemelkedő intelligenciájú, vidám emberként ismerhette meg, aki kapcsolatba került Vele. Szakmai elkötelezettségével, emberségével széles körben nagy tiszteletet és elismerést váltott ki.

Betegségeit – melyekből az évek során több is kijutott neki és amelyekből többször kigyógyult – nagy türelemmel, Istenbe vetett hittel viselte.

Végül 2015. november 24-e óta kórházba kényszerült. Ápolása során kórházi ágyán is ezer köszönettel és kézcsókkal jutalmazta a nővéreket odaadó, gondos, szorgalmas és nagyon nehéz munkájukért.

Felkészülve és szentségekkel ellátva, felesége, Ibolya kezét fogva, Isten akaratában megnyugodva tért meg Teremtőjéhez 2016. április 4-én.

Nyugodjon békében. Emléke örökké a szívünkben él, soha nem felejtjük el.

Barátai és Tisztelői


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás