Grace Humphrey amerikai írónő látogatása Kalocsán

2017.08.09 12:40    |    Bikfalvi Géza  

Kalocsát minden időben felkeresték neves külföldi látogatok, akik később, hazájukba visszatérve, írásban is népszerűsítették városunkat. 1933 májusában, a híres és elismert – bár Magyarországon ma már ismeretlen, mivel sajnos egyetlen munkáját sem fordították le magyar nyelvre – amerikai írónő Grace Humphrey (1882–1961) látogatott el közel egy éves magyarországi útja során Kalocsára.

Az írónő elsősorban történelmi életrajzokat és novellákat írt, de szociografikus útleírásai is megjelentek. A legjelentősebb művei: Great Wo-men in American History (Nagyasszonyok az amerikai történelemben), The Story of Clara Barton (Clara Barton története), Heroes of Liberty (A szabadság hősei), Stories of Our Great Inventions (Nagy találmányaink történetei), Illinois: The Story of the Prairie State (Illinois: A préri állam története). Amerikában rendkívül népszerűek voltak a gyermekek számára írt városokat bemutató (Boston, Philadelphia, New York) Father taken us to…(Apa elvisz bennünket…) sorozata.

A húszadik század húszas éveinek a végén és a harmincas évek elején az érdeklődése Közép-Kelet Európa felé irányult, elsősorban Lengyelországot és Magyarországot kereste fel és zárta szívébe. Lengyelországról szóló könyvei: Pilsudski, Builder of Poland (Pilsudski, Lengyelország építője), Poland the unexplored (A felderítetlen Lengyelország), Poland today (A mai Lengyelország), Come with me through Krakow (Gyere velem Krakkóba) és Come with me through Warsaw (Gyere velem Varsóba) osztatlan sikert arattak hazájában, Lengyelországban pedig magas állami kitüntetésben részesült.

Magyarországról két önálló könyvet írt: Hungary. Land of Contrast (Magyarország az ellentétek földje) és Come with me through Budapest (Gyere velem Budapestre). Két másik könyvében egy-egy történeti írással emlékezett meg Szent István királyról (Flags: The Story of St. Stephen. Zászlók: Szent István története), illetve II. Rákóczi Ferencről (Heroes of Liberty: The Prince who fought for the people. A szabadság hősei: A herceg, aki harcolt az emberekért).

A látogatásról 1933 májusában, Amerikai írónő Kalocsán címmel jelent meg egy cikk a helyi sajtóban: „Kedves vendége volt Kalocsának, Miss Grace Humphrey amerikai (Springfield Ill. USA) írónő kereste fel Kalocsát, abból a városból, ahol a nagy Lincoln látta meg Isten áldott napját. A jeles amerikai írónő többször foglalkozott magyar vonatkozású tárgyakkal, amelyeken keresztül egyre jobban megszerette országunkat. Ez hozta közénk. Körülbelül nyolc hónapja van nálunk. Kalocsát kiváló népművészete kedvéért látogatta meg. Az írónőt Bobula Ida dr, V.K.M. előadó kísérte el útján. Szombaton dr. Mócsy István h. polgármester Kalocsa nevezetességeit mutatta meg neki. Különös elismeréssel nyilatkozott a szép érseki könyvtárról és Winkler Pál dr. kanonok, könyvtáros nagyszerű bibliográfiai tudásáról. Vasárnap Szakmárra mentek ki, ahova Pécsi Ferenc tanító, lapunk munkatársa kísérte el őket. A község népének pompás viselete, szép házai, de kivált kitűnő, igaz magyaros vendégszeretete, barátságos közvetlensége és kedvessége rendkívül mély nyomokat vésett az írónő lelkébe. A legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott róluk. Vasárnap dr. Kőszeghy Mihály kanonok, nagyszemináriumi rektor, főszerkesztőt keresték fel, aki több érdekes dologra hívta fel figyelmüket, majd a Kalocsai Földműves Ifjúsági Egyesület házi mulatságát tekintették meg, ahol dr. Kujáni Ferenc tb. kanonok, érseki irodaigazgató mutatta be népünk viseletét, táncát, énekét és a híres kalocsai kézimunkák egy-két remek példányát. Miss Humphrey hétfőn folytatta tovább útját. Tartózkodása alatt dr. Mócsy István polgármester vendége volt.”

A Magyarországról megjelent könyvében szép szavakkal emlékezik meg a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban tett látogatásáról: „Mivel nem láttam Szent István koronáját Budapesten. A következő legjobb dolog történt velem, megtekinthettem a kalocsai püspök [érsek] palotájában. A kedves öreg pap megmutatta nekünk, a könyvtárban kinyitotta a tartódobozt és kivette a koronát, hogy alaposan megvizsgálhassuk.”

Valamint hosszasan írt az egyedülálló kalocsai népviseletről: „A kalocsai lányok úgy néznek ki, mint egy virágoskert nyárközepén, hímzett virágokkal a blúzukon, elöl és hátul az ujjakon és mindenek felett a kötényeiken. Néhány férfi fekete kötényén, meleg színű, kéthüvelyknyi vagy hosszabb szolid hímzést viselt, némelyiknek a köténye csipkekötéssel készült, vagy vörös mintás anyagon. Mások fekete bársony mellényt hordtak, és gazdagon hímzett zöld, vörös vagy fekete kabátot, bársony uijjakkal. Miért írom le mindezt? Az egymás melletti magyar paraszti viseletek színei részint meglepően ellentétesek, de soha nem nyersek. A nők ruhájukat bőségesen díszítik hímzéssel, mert a hosszú télen megtehetik és a viselet évekre megmarad.”

Grace Humphrey, a hazatérte után is érdeklődéssel figyelte az európai eseményeket, főként a magyar és a lengyel nép sorsát viselte a szívén.
Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás