Gyermek születik nekünk

2012.12.25 12:20   

Izajás próféta évszázadokkal a Messiás születése előtt ezt jövendölte: „mert gyermek születik, Fiú adatik nekünk, és az ő vállára kerül az uralom, így fogják hívni: csodálatos tanácsadó, erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme” (Iz 9,5-6). Ennek a prófétai jövendölésnek a beteljesedését hallották a betlehemi pásztorok, amikor az angyal azt mondta nekik: nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr, ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2,12). Ebben áll a karácsony evangéliuma: a gyermek a jászolban. Az a gyermek a mi Üdvözítőnk, Isten, aki eljött, hogy közöttünk lakjon. Igazi gyermek, gyenge és sír, ahogyan minden más gyermek. Pedig az a gyermek, akit magunk előtt látunk, ég és föld teremtője; ő az, aki megváltja a világot a bűntől; aki boldogságot és békét hoz az embereknek. A karácsony ennek a gyermeknek a születése, aki azért jött, hogy szeressen minket, hogy mindenkit szeressen, különösen a leggyengébbeket és a legszegényebbeket. Ezért van okunk az örömre. Akkor van baj, ha nem becsüljük sokra a gyermeket, aki akkor megszületett. Ha nem készülünk rá, hogy szívünkbe fogadjuk, teret engedjünk neki életünkben. Komolyan el kell gondolkodnunk azon, ami Betlehemben történt. Mindenki saját magával volt elfoglalva, s sokszor így van ez ma is. Mennyi szomorúság van Lukácsnak ebben a mondatában: „mert nem jutott nekik hely a szálláson”. És sajnos hányszor ismétlődik meg ez napjainkban is, emberek milliói esetében. Jézus az elutasítás ellenére is megmaradt velünk.

Isten nem tűnt el; létezik, nem marad bezárva a múltba, élettelen emlékművekbe, nem győzi le a gonosz munkálkodása, amely folyamatosan újabb és újabb csapásokkal sújtja az emberek életét. A karácsony azt mondja nekünk, hogy maga Isten jött el megszabadítani minket a fájdalom, szomorúság és sötétség világából. Ez a karácsony örömhíre, amelyet a szívünkbe kell fogadnunk és meg kell osztanunk másokkal is. Jézus születése óta embervoltunk még nagyobb megtiszteltetésben részesült, az Isten képére teremtettségünk Jézus Krisztussal testvériségbe került. Ezért az emberi élet szent, és minden gyermeket meg kell becsülnünk. A Püspöki Konferencia által egyházmegyénk a Kalocsai Szent Kereszt Kórház számára egy inkubátort ajándékoz, ezzel is segítve a teljesebb emberi életet. Most már az izajási jövendölésnek nagyszerű kettőségét kell meglátnunk Jézus megszületésében: megszületett az Istengyermek és még nagyobb méltóságot kapott emberi létünk. Minden gyermek születése eszünkbe juttatja, hogy Istennek terve van a világgal és szereti az embert. Ez a szeretet viszonzást kíván, karácsony ünneplésének teljességéhez ez hozzátartozik. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Kalocsai Néplap minden olvasójának áldott, szent karácsonyt.

 

Dr. Bábel Balázs

kalocsai-kecskeméti érsek

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás