„Ha Isten békéje lakja szívemet…”

2017.02.15 10:18    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

Gyökössy Endre írja a következőket: „Fehér liliomokat csodáltam egyszer, lelkendezve: micsoda illata van! Kertészmérnök barátom, aki mellettem állt, így szólt: Tudod-e, hogy trágyából alakítja az illatát? Annál illatosabb, minél több trágya van alatta.”

A történet azt a hitünket hivatott erősíteni, hogy az életben a szenvedésekre is szükségünk van, melyeket, ha felhasználunk, a nyomorból, a „trágyaszagból” „liliom-illat”, áldás, bizonyság lehet. A szenvedések olyan lelki mélységeket tárnak fel előttünk, melyek egyébként titkon maradnak.

Egy másik történet is erről szól. Az egyik nagy karmester valamelyik opera vezénylésére készült, amikor nagyon ajánlottak neki egy operaénekesnőt. Valóban szép, kristálytiszta hangja volt, de a karmester mégsem őt választotta. „Csak akkor tudom használni, ha már megszakadt a szíve” – mondta a karmester. Az énekesnőnek két év múlva szakadt meg a szíve, amikor meghalt egyetlen kislánya. A világ egyik legnagyobb énekművésze lett. Fájdalmaival igazolta Beethovent, aki egyszer azt mondta: „Az emberélet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei: felemelnek.” Hogy miért van annyi szenvedés? Erre könnyű és egyben nehéz is válaszolni. Isten egy tökéletes, bűntelen világot és embert teremtett. De az ember Isten iránti engedetlensége mindent megváltoztatott, amit az emberiség történelmében láthatunk és tapasztalhatunk napjainkban is.

A szenvedés idején olyan dolgokat tanulhat meg az ember, amire egészségesen nem volt időnk, vágyunk, türelmünk. Tudjuk, hogy az élet véges, hogy minden napot ajándéknak kellene tekinteni, mégis, sokak értékrendje csak akkor változik meg igazán, amikor megérinti őket a halál szele. Egy kórházi ágyon fekve másként gondolkodunk munkáról, házasságról, értékekről, más lesz a fontos és sürgető. Nem jó betegnek, munkanélkülinek, özvegynek lenni …, de azt hiszem, hogy az élet e nehézségei gazdagíthatnak is bennünket, ha figyelünk az elrejtett üzenetekre, ha engedjük, hogy Isten tanítson minket. „A szenvedés lerántja a csalárdságot, csak igazat, a lényeget hagyja meg. A legmélyebb emberi értékek jönnek elő: a nyíltság, az őszinteség, a jóság utáni vágyakozás, a türelem, a bátorság, a hit, a humor …” – fogalmazta meg valaki.

Amikor bajba jutunk, Sátán talán a tenyerét dörzsölve várja, hogy átkozzuk meg az Istent. Micsoda csapást jelent számára, ha a szenvedőt a Teremtő felé fordulva, netán hálát adva látja! Mit érezhet, amikor nem az ő sátáni terve valósul meg nyomorúság idején, hanem az isteni szándék?

A szenvedések átírják értékrendünket, megváltoztatják látásunkat. Hatásukra magunkba is zárkózhatunk és olyanná válhatunk, mint a sün, másokat böködővé, örök elégedetlenné. Ha viszont szenvedésünkbe, gyászunkba Istent is beengedjük, ha kérjük az Ő segítségét, akkor hasznunkra és mások hasznára is felhasználhatjuk a fájdalmakat, hiszen együtt-érzőbb, mások sorsával jobban azonosulni tudó emberekké lehetünk. A megtört szív nem kell, hogy az élet végét jelentse!

„Ha Isten békéje lakja szívemet…” című híres keresztény ének szerzőjéről kevesen tudják, hogy egy tűzeset következtében szinte teljesen tönkrement a vállalkozása. Majd egy hajókatasztrófában lányát veszítette el. A sok próba és nehézség ellenére, ami érte egész életüket, nem veszítették el hitüket feleségével, hanem megszületett ez a csodálatos ének, amelynek refrénje így szól: „Az Úrban jó nekem…” A sok szenvedés és tragédia, amely átszövi ezt az éneket, arról tesz bizonyságot, hogy mindezek ellenére volt Valakije ennek a házaspárnak, Aki felette áll az emberi életnek, a természetnek és a fájdalmaknak.

Bátorítson minket és adjon erőt Dávid zsoltára, aki élete folyamán úgyszintén sok szenvedésen ment keresztül: „Aki az Örökkévalóhoz imádkozik, azt Ő meghallgatja, és kimenti minden bajából. Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.” Zsoltárok 34,18-19Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás