A házasság hete

2015.02.27 10:07    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

Az Angliából indult kezdeményezés Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja az emberek figyelmét. A házasság és család hetét Magyarországon idén február 9. és 15. között tartották.

A házasságról és a családról a legtöbb embernek vannak valamilyen emlékei, képei, élményei, megtapasztalásai, melyeket felnőttként is őriz. Akiknek nem adatott meg, hogy szerető családban növekedjenek fel, mert vagy „eldobták” őket, vagy a szülők életvitele és a családról alkotott elképzelései messze a társadalmi normák alatti volt, azok hátrányos helyzetű gyermekként, sok-sok sérülést „gyűjtöttek” be. Ma sajnos egyre többet kell beszélni a családon belüli erőszakról, és keresni a kivédés lehetőségeit. Az is probléma, hogy sokszor egy-egy házaspár olyan könnyen rááll a válásra, ami a család széteséséhez vezet. Napjainkban sokan hangoztatják, hogy a család válságba jutott. S valóban, a demográfiai mérések jó ideje mutatják, hogy a termékenység csökken, a házasságkötési szándék lanyhul, nő a válások száma, egyre népszerűbb az élettársi életforma, és növekednek a házasságon kívüli születések statisztikai adatai. Sokszor hangsúlyozott tétel, hogy a társadalmunk legkisebb, de egyben legerősebb sejtje a család. Nem mindegy tehát, hogy milyen családokból épül fel egy ország társadalma. Ez mindnyájunk felelőssége.

A Bibliában sokat olvashatunk a családokról, családi problémákról és az egyes családtagok kötelességéről. A mai társadalmunk legnagyobb hibája, hogy ebben a nagyon fontos témában – és sok másban –, mint a házasság és a család, pont a Biblia útmutatását hagyja figyelmen kívül. Pedig Isten által létrehozott intézmény és számtalan Ige tanúskodik erről mind az Ó- és Újszövetségben. A teremtéstörténetben a Biblia tudtunkra adja, hogy Isten férfiúvá és asszonnyá teremtette az embert, és pedig azzal a világos kijelentéssel, hogy egymásért és egymásra nézve vannak teremtve. Ahogy a csavar összetartozik az anyával – egyik sem fontosabb, mint a másik –, a kettő együtt tölti be feladatát, úgy a férfi és a nő is. Két egymástól teljesen különböző embernek Isten csodatevő hatalma mélységes egységet ajándékoz, hogy egymást kiegészítsék és kiteljesítsék. Jézus családjáról Lukács evangélista feljegyezte (Lukács 2,21-52), hogy Jézus, Isten és emberek előtt való kedvességben növekedett. József és Mária nemcsak az engedelmességre tanították meg a gyermek Jézust, hanem fel is készítették az életre. Erre utal, hogy Jézus „apja” mellett az ácsmesterséget is kitanulta és dolgozott is vele egészen a szolgálatának elkezdéséig.

Az Ószövetségben, Ruth könyvében egy csodálatos történetet lehet olvasni egy családról. Ez a történet egy olyan családról szól, akik együtt néznek szembe az éhséggel, a megélhetési gondokkal. Tragédiák, halálesetek árnyékolják be az életüket, de nem adják fel, összefognak és bíznak a Mindenható segítségében. Az embernek a bűneset óta Istentől való elszakadása nyomán a házastársak és a család mindennapi életében mélységes szakadék látható. Akármilyen megromlott is legyen a helyzet a mai társadalmunkban, mindenki számára van kiút. Mert a Biblia nemcsak a bajokat tárja fel, hanem megmutatja az utat a kölcsönös megbocsátás, helyreállás, gyógyulás és megújulás… felé is. Megmutatja, hogy végső fokon addig nem létezhet harmónia, békesség, szeretet… férj és felség, szülő és gyermek között, amíg nem állt helyre ismét a békesség Istennel. Ha ez a békesség létrejön, akkor a házastársak és a család minden tagja Isten áldásában részesül!

Mi is tegyünk meg mindent ezért a békességért, és hogy országunkban minél több egészséges és kiegyensúlyozott házaspár és család éljen. Ez az alapja annak, hogy a családokból olyan gyermekek kerüljenek ki, akik felnőttként is meg fogják állni a helyüket, akiknek lesz erkölcsi tartásuk és helyes értékítéletük. Az istenfélelem a család megtartója és a család az istenfélelem megtartója!

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás