Házasság Hete

2016.02.15 09:50    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

A Házasság Hete Angliából indult kezdeményezés. Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja az emberek figyelmét.

A házasságról és a családról a legtöbb embernek vannak valamilyen emlékei, képei, élményei, megtapasztalásai, melyeket akár felnőttként is őriz. Napjainkban sokan hangoztatják, hogy a család válságba jutott. S valóban, a demográfiai mérések jó ideje mutatják, hogy a termékenység csökken, a házasságkötési szándék lanyhul, nő a válások száma, egyre népszerűbb az élettársi életforma, és növekednek a házasságon kívüli születések statisztikai adatai.

A mai társadalmunk legnagyobb hibája, hogy ebben a nagyon fontos témában – és sok másban –, mint a házasság és a család, pont a Biblia, Isten útmutatását hagyja figyelmen kívül. Pedig Isten által létrehozott intézmény és számtalan Ige tanúskodik erről mind az Ó- és Újszövetségben. A teremtéstörténetben a Biblia tudtunkra adja, hogy Isten férfiúvá és asszonnyá teremtette az embert, és pedig azzal a világos kijelentéssel, hogy egymásért és egymásra nézve vannak teremtve. Ahogy a csavar összetartozik az anyával – egyik sem fontosabb, mint a másik –, a kettő együtt tölti be feladatát, úgy a férfi és a nő is. Két egymástól teljesen különböző embernek Isten csodatevő hatalma mélységes egységet ajándékoz, hogy egymást kiegészítsék és kiteljesítsék. Sokszor hangsúlyozott tétel, hogy a társadalmunk legkisebb, de egyben legerősebb sejtje a család. Nem mindegy tehát, hogy milyen családokból épül fel egy ország társadalma. Ez mindnyájunk felelőssége.

A Bibliában sokat olvashatunk a családokról, családi problémákról és az egyes családtagok kötelességéről. Az Ószövetségben, a Ruth könyvében egy csodálatos történetet lehet olvasni egy családról. Ez a történet egy olyan családról szól, akik együtt néznek szembe az éhséggel, a megélhetési gondokkal. Tragédiák, halálesetek árnyékolják be az életüket, de nem adják fel, összefognak és bíznak a Mindenható segítségében.

Az embernek a bűneset óta Istentől való elszakadása nyomán a házastársak és a család mindennapi életében mélységes szakadék látható. Akármilyen megromlott is legyen a helyezet a mai társadalmunkban, mindenki számára van kiút. Mert a Biblia nemcsak a bajokat tárja fel, hanem megmutatja az utat a kölcsönös megbocsátás, helyreállás, gyógyulás és megújulás… felé is. Megmutatja, hogy végső fokon addig nem létezhet harmónia, békesség, szeretet… férj és feleség, szülő és gyermek között, amíg nem állt helyre ismét a békesség Istennel. Ha ez a békesség létrejön, akkor a házastársak és a család minden tagja Isten áldásában részesül! Ma a hűség alig-alig fedezhető fel a társadalomban, pedig mekkora biztonságérzetet ad az a tudat, hogy számíthatnak a másikra. Tudni azt, hogy mellettem áll, ha baj érne, ha segítségre van szükségem. Sokan el sem tudják képzelni, hogy lehetséges több évtizedig hűségesnek lenni a házasságban. Ez bizonnyal azért van, mert kiment a divatból a hűség, legalábbis a társadalom képe ezt mutatja. Ezen a területen is szükségünk van Isten tanácsához való visszatérésre. Aki igényli és kéri Isten segítségét a házasságában és családjában, annak Isten segíteni fog. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert Isten hű és szeret bennünket, és aki hozzá fordul, azt nem utasítja el. Kezdjük el gyakorolni a hűséget, vagy maradjunk meg benne, ha eddig is jellemző volt ránk!

Tegyünk meg mindent azért, hogy országunkban minél több egészséges és kiegyensúlyozott házaspár és család éljen. Ez az alapja annak, hogy a családokból olyan gyermekek kerüljenek ki, akik felnőttként is meg fogják állni a helyüket, akiknek lesz erkölcsi tartásuk és helyes értékítéletük. Az istenfélelem a család megtartója és a család az istenfélelem megtartója!


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás