Csörte a hotel körül

2010.02.05 23:31   

A hideg idő ellenére az elmúlt hetekben felforrósodott a levegő városunk idegenforgalmának zászlóshajója, a Hotel Kalocsa körül, ahol – mint a népmesében a hídi kecskék – két biztonsági szolgálat nézett farkasszemet egymással a megbízók utasítására. Külön pikantériát adott az ügynek, hogy egyikük, aki a hírek szerint vezető szerepet kíván vállalni a helyi politikában, közeli hozzátartozója révén kívánt érdekeltséget szerezni a hotel üzemeltetésében. Mindez rendjén való lenne, ha nem a jövőnket meghatározó választások elé néznénk ebben az évben, ahol a benne részt vevők gazdasági és politikai etikáját mindig is érzékenyebb szemüvegen keresztül nézi a közvélemény, még akkor is, ha egyelőre ambícióit hangoztató önjelöltről van is szó. Mivel a köztársasági elnök hivatalosan is kitűzte a választás napját, deklaráltan megkezdődött a kampány, amelynek része lehet a hotel körüli csörte, hiszen az egyik résztvevő ősszel állítólag szorítóba lép. Ha elfogadjuk azt az alaptételt, amely szerint a politikai hatalom megszerzése a gazdasági befolyás érvényesítésére irányul, akkor könnyű belátni, milyen célok mozgathatják a résztvevőket, akik közül az egyik, az üzemeltetést végül is elnyerő üzletember expressis verbis nem is politizál, így megítélése a gazdasági tevékenysége okán indifferens a közvélemény szempontjából

Az adott szó az üzleti életben sokszor többet ér, mint a szerződéshegyek. Ha hihetünk a híreknek, egy konzorcium alakult volna a hotel üzemeltetésére, az általánosan elfogadott feltételek szerint, de mire papírformát öltött a szerződés, a politikai babérokra aspiráló fél nem írta alá, sőt megkerülve a másik szerződő felet, annak tudta nélkül, saját magának kívánta megszerezni a bérlői jogokat. Ha pedig ez így van, ezt a fajta magatartást jogosan követte felhorkanás, és jogosan teszik fel a kérdést: ha ez az ember egy egyszerűnek látszó, szigorúan gazdasági, üzleti természetű ügyben inkorrekten jár el, mit tesz majd, ha ez még a hatalom adta lehetőségekkel is bővül. Mivel az egyik fél visszavonta az ügy részleteit érintő nyilatkozatát, fenntartva, de névvel nem vállalva minden állítását, nem áll módunkban bemutatni pro és kontra a tényeket, de a megismert történet több mint elgondolkodtató. Ha az érintett úgy gondolja, hogy mindez valamiféle kampányelőzetes az őszi választásokra, ezt a fajta emberi és üzleti magatartást nehéz lesz óriásplakátokkal, molinókkal, ingyenes újságokkal, újonnan indított lappal, amely a regnáló önkormányzatot minden eszközzel támadja, ellensúlyozni.

De hagyjuk a politikát, maradjunk csak a hotelnél, amely körül remélhetőleg nem a levegő forrósodik fel a jövőben, hanem a leves lesz majd meleg…

Szerkesztőség

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás