Húsvét

2014.04.20 11:40   

Gyermekkorom legnagyobb élményei közé tartozott, amikor húsvét hétfőjén édesapámmal elindultunk a lányokat, asszonyokat meglocsolni, amihez elengedhetetlen volt egy-egy locsolóvers. Eleinte csak hímes tojást, később kisebb-nagyobb összegeket is kaptam a lovagiasságom honoráriumaként. Meggyőződéssel hittem, hogy a húsvét a locsolás, a nyuszi és a csokitojás ünnepe. Hallottam ugyan, hogy a Jézuska, aki karácsonykor az ajándékot hozza, meghalt és némelyek szerint húsvétkor feltámadott. De ahogy az életkorban előrehaladva rájöttem, hogy nem a Mikulás és nem Jézuska hozza a fenyő alá a csomagot, úgy gondoltam, hogy a Jézuskával kapcsolatos többi sztori is csak a mesevilág szüleménye. Később, húsz éves koromban megértettem, hogy nagypéntek és a húsvét üzenete nem emberi koholmány, és nem a külsőségekről szól. Hanem arról, hogy a Föld felszínén járó Jézus észrevette és ma is észreveszi a bűnöst, aki a kárhozat útján haladva, sokszor nem is sejti, hogy hová tart. Jézus Krisztus nem locsolkodni és csokitojást osztogatni jött, hanem azért, hogy életét adja váltságul sokakért, mindenkiért.

A mennyei locsolóvers így szólna: a Föld felszínén jártam, bűnös embert láttam, el akart kárhozni, meg szabad-e váltani? Nagyszerű dolog tudni, hogy Jézus nem csupán föltette a kérdést, hogy meg szabad-e váltani, hanem meg is tette. Ezért kezdhettem új életet én is, és mindazok is, akik elfogadták Jézus Krisztust megváltójukként. De vajon mit kap tőlünk és a többi embertől lovagias, hősies tettéért, önfeláldozásáért a Megváltó? Megpróbálkozhatunk a hímes tojással, még akár kisebb-nagyobb honoráriummal is. Ő azonban beéri a legértéktelenebbel: a bűntől meggyötört, vétkekkel bemocskolt, tisztátalan életünkkel. Erről szól a nagyhét, a nagypéntek, hogy Jézus vállalta minden bűnös helyett a halált. A húsvét pedig arról, hogy nem maradt a halálban, hanem feltámadott!

Jézus első tanítványainak és az apostoloknak igehirdetése ez volt pünkösd után: Jézus a megígért Messiás, azaz a Szabadító (görögül Krisztosz), aki meghalt és feltámadott. Benne kell hinni! Ezt kell hirdetnie Jézus Egyházának ma is! Ma felnőttkorom legnagyobb élményei közé tartozik, amikor a környezetemmel megoszthatom a húsvét üzenetét: Jézus Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadott a megigazulásunkért, hogy ne ellenségei, hanem megváltottai és gyermekei legyünk a mennyei Atyánknak.

Érdemes megfigyelni, hogy János apostol hogyan fogalmazza meg az előbbieket egyetlen igeversben: „Aki hisz a Fiúban (Jézus Krisztusban), örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (János Evangéliuma 3,36)

Istentől megáldott és örömteli húsvéti ünnepet kívánok, minden Olvasónak!

Bálint Miklós lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás