Húsvét hajnalán

2012.04.08 09:52    |    dr. Mészáros István  

Húsvét hajnalán a feltámadt Krisztus köszönt ránk, aki látja szemünkben a könnyet, a bánatot és a vágyat, amellyel keressük Őt, az Életet és a Reményt.
„Miért sírsz? Kit keresel?” (Jn 20,15) – ezek a feltámadt Krisztus kérdései hozzánk, akik sírjához futunk. „Feltámadtam, és újból veled vagyok!” Ezek a húsvéti öröm első hangjai.

Az Egyház arra hív meg minket az idei húsvéton, hogy újra éljük át azt a nagy ajándékot, amellyel Isten, Jézus Krisztus halálában és feltámadásában jóságosan megajándékozott minket. A húsvéti angyal lelkünkre köti: mondjátok el testvéreiteknek a feltámadás örömhírét ebben az érték- és reményvesztett világban és kiáltsátok: az Élet legyőzte a halált, a Szeretet diadalt aratott a gyűlölet és az igazságtalanság fölött. Akit „kitéptek az élők földjéről” (Iz 53,8) és akit „a mi bűneinkért szúrtak át” (Iz 53,5), mint„győző tért vissza”.

Húsvéti hittel, bátran kell hirdetnünk: Krisztus él! Nem elérhetetlen messzeségben, hanem itt él közöttünk Egyházában, amelynek a keresztség által tagjai vagyunk. Bárcsak felismernék rajtunk, papokon és híveken, családjainkon és egyházközségünkön, hogy a feltámadt Úr ma is szelíden árasztja a megváltás fényét minden emberre.

Szívből kívánom a Kalocsai Néplap olvasóinak, családjaiknak és minden jóakaratú embernek, hogy a Szentlélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, formáljon minket is húsvéti, boldog keresztényekké. Szép keresztény életünk pedig tanúsítsa a húsvéti örömöt, az Élet és a Szeretet Evangéliumát: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt, alleluja!

Áldott, szent Húsvétot Mindenkinek!


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás