Húsvéti valóság

2014.04.20 11:38   

Tamás pedig így felelt: Én Uram, és én Istenem!”

(János 20, 28)

Húsvétra készülve magunkénak érezzük Tamás döbbenetét és hitvallástételét. Hát mégis igaz… Az elképzelhetetlen nemcsak, hogy elképzelhető, hanem kézzelfogható valóság. Valóban nem a halálé az utolsó szó! Valóban van tovább! Valóban az az igazság, amiről Krisztus beszél! Az élet uralkodik és győzedelmeskedik a halál fölött. Egyszerre félelmetes és csodálatos megtapasztalás ez. Félelmetes, mert találkozunk azzal a hatalommal, amely mindenek fölött áll, és csodálatos, mert ezzel a hatalommal úgy találkozunk, mint amely végtelenül szereti az embert. Húsvét erről a találkozásról szól. Félelem és csodálat együtt van jelen a legnagyobb evangéliumban:
„Nincsen itt, mert feltámadt”. Ebben a találkozásban megfordul velünk a világ, és változunk. Tamás számára már semmi sem ugyanaz, mint korábban volt. A feltámadás fényében többé már nem lehetünk olyanok, mint amilyenek voltunk. A feltámadás változásra hív mindenkit.

Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni” – olvassuk a Zsidókhoz írt levélben. Húsvét azt üzeni mindenkinek: találkozhatunk az élő Istennel, ami félelmetes, ugyanakkor a legnagyobb biztonságérzet is, hisz csak az Ő kezében van értelme az életünknek, mert van tovább! A feltámadás változásra hívta Tamást, és változásra hív bennünket is. A Húsvét lehetőség: ne önmagunk legyünk, hanem formálódjunk, krisztusivá váljunk, változzunk!

Hunyadi János
lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás