„Jövősokk” helyett kiszámítható életet!

2008.12.05 15:41   

„Magunkért és utódainkért” címmel társadalmi felelősségvállalás programot hirdet 2008. decemberében egy fiatal magyar tulajdonosokból álló pénzügyi tanácsadó cég, látva a magyar lakosság társadalmi és gazdasági elbizonytalanodását, sőt ellehetetlenülését. Tudásukat, tapasztalataikat és nem kevés pénzt áldoznak azért, hogy a magyar lakosság pénzügyi kultúrája és életmódja fejlődjön.

Alvin Toffler társadalomkutató, több más avatott szakember mellett
„Jövősokk” című munkájában évekkel ezelőtt rámutatott a globális gazdaság technológiai és társadalmi következményeire. Az akkor utópiának tűnő tézisek ma már tények, napi valóságunk részei. És tényleg kész sokk …

Napjainkban drámai hírekkel van tele a sajtó:

  1. a globális piac túlfogyasztásra ösztönöz

  2. a magyar családok felélik tartalékaikat

  3. nincsenek megtakarításaik, miközben a bismarcki nyugdíjrendszer összeomlik

  4. a magyar családok és a fiatalok nem ismerik a modern pénzügyi megoldásokat

  5. mindez tetéződik a globális pénzügyi válsággal és a recesszió veszélyével

E problémák mindenkit érintenek.

A gazdasági és társadalmi válságok megoldására aktuális mintát nem ismerő magyar társadalom reakciói szélsőségesek, és véletlenszerűek. Egyfelől tudja, hogy reformokra van szükség, másfelől mindent reformot elutasít (vö.: Kovács Zoltán, ÉS, 2008. 10.).

Mit tehet e folyamatokat látva egy magyar tulajdonosokból álló pénzügyi tanácsadó cég, látva a magyar lakosság társadalmi és gazdasági elbizonytalanodását, sőt ellehetetlenülését?

Mintát véve a reformkor legnagyobbikától, Széchenyitől „jószágot”, azaz élő értéket, tudást és tapasztalati ismereteket ajánl a lakosság felé, mert ennek látja most legnagyobb szükségét.

Egy fiatal, gazdasági szakemberek által alapított pénzügyi tanácsadó cég, a Bridge Hungary ZRt. elnöke, Balázs Attila és munkatársai hiszik, hogy minden honfitársuknak jár az odafigyelés, a segítő kéz. Jár az anyagi biztonság, a lakás, az autó, az egészség. Jár a felhőtlen nyugalom, amit csak az biztosíthat, ha gyermekei és saját maga jövőjét is megoldottnak látja. Jár a békés, boldog öregkor.

Balázs Attila vezérigazgató és az általa vezetett cég tulajdonosai, munkatársai tehát tudásukat és piaci tapasztalataikat ajánlják fel a magyarok pénzügyi kultúrájának fejlesztése céljából, mert – különösen e kiélezett gazdasági helyzetben – felelősnek érzik magukat a kevésbé informáltakért. Mert saját példájukból tudják, hogy a döntések előtt informálódni kell; mert tudják, hogy a felnőtt lakosság nagy része ezt nem tanulta, mert nem tanulhatta meg.

Tudatosítani szeretnék, hogy már óvodás korban kell(ene) elsajátítani azt, hogy az emberek bánni tudjanak az információkkal, mert a magasabb életminőség (egészség, pénzügyek) elérésében fontos szerepe van az információk felhasználásának, mert ezáltal a döntések hatásfoka javítható.

Egy fiatal nő nemrégiben – noha Magyarországon tiltott a szervkereskedelem – újsághirdetésben kínálta eladásra saját máját annak érdekében, hogy eltarthassa kiskorú gyermekeit. A Magyar Rádió oknyomozó riporterének kérdésére kiderült, hogy az elkeseredett lépés oka a sokak által rettegett eladósodás, amely mögött egy kedvezőtlen hitel, és a tudatlanság, az ismeretek hiánya áll. A szerencsétlen sorsra jutott családanya maga is beismerte, hogy azért hozott rossz döntést a hitelről, mert fogalma sem volt annak mutatóiról és várható hatásáról. Nem a bankot és nem a hitelt okolta. Magát a tudatlanságát, az ismerethiányát.

Sajnos, nagyon sok fiatal – köztük diplomás – kerül ki ma úgy az oktatási intézményekből és a családokból, hogy soha senkitől nem hall praktikus és jól használható információkat és tanácsokat arról, hogyan építse fel okosan élete aktív szakaszát úgy, hogy terveit, vágyait megvalósíthassa, életét pedig egészségben és igényeinek megfelelő színvonalon élje.

A most induló „Magunkért és utódainkért” társadalmi felelősségvállalás program keretében a gyermekek kreatív játékokon (Játékfesztivál) és ismeretterjesztő táborban, a gimnazisták interaktív foglalkozásokon, az egyetemisták, főiskolások pedig egy szabadon választható tantárgy keretében tanulhatják meg a legalapvetőbb, életvezetéssel kapcsolatos ismereteket és fejleszthetik pénzügyi kultúrájukat.

A cég azt várja a programtól, hogy öt-tíz éven belül minden magyar állampolgár számára a pénzügyi és egészségkultúra tudásértéke éppoly fontos legyen, mint a számítógépes ismeret vagy a nyelvtudás. Váljon fontos kérdéssé a prevenció, és az átgondolt életvezetés az egészség megőrzésében éppúgy, mint a pénzügyekben, hogy ne legyen egy sokk a jövőnk.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás