Kalocsai Pinokkió

2009.08.15 10:46    |    Sas Tamás  

Nem, nem a Kalocsai Színház új előadása ragadtatott billentyűcsapkodásra, sokkal inkább egy jelenség, a mai magyar közélet sötét foltjai közül egy. Nevezetesen a hamis hírek terjesztése.

Kicsit sem ritka ez manapság. Elsősorban az internet szövevényes útjain barangolva gabalyodhatunk az ellenőrizhetetlen hírek, információk, adatok világába, a lényegében korlátlan szabadságot rengetegen kihasználják. Van, aki jóhiszeműen ad közre olyan adatokat, amelyek valódiságáról semmit sem tud, de vannak rosszindulatú feltöltők is dögivel. És persze nem mentes a „mesevilágtól” az elektronikus hírközlés, és a nyomtatott sajtó sem.

Az újságíró meglehetősen kiszolgáltatott lény. Kiszolgáltatott azoknak, akiktől informálódik, na meg a saját lustaságának. Időnként szemére vetik, hogy „hazudik”, elferdíti a tényeket, pedig csak abból dolgozik, amit neki elmondanak, leírnak. Hiszen a tudósítás kivételével nem részese az eseményeknek, s még akkor sem láthat mindent, csak a saját szemére hagyatkozhat. Máskor bizony nem jár utána eléggé, hevenyészett munkát végez, így könnyen becsaphatja saját magát és olvasóját, hallgatóját. Végül létezik a tudatos ferdítés, valamilyen érdek, érdekek szolgálatában hazudozás.

Az apropó, ami rengeteg álinformáció olvasása után végül e cikk írására késztetett, a nemrég jogerőre emelkedett Kalocsa kontra Magyar Nemzet ügy. Vajon a fenti lehetőségek közül melyik lehet a háttérben? Esetleg több is?

Adott egy híradás, amely igen sötét színben tüntet fel egy környezetünkben meghatározó intézményt, annak létrejöttét és működését. Valahogyan információk jutnak el egy országos médiumhoz, amely közzéteszi ezeket, hiszen ez a dolga. Idáig még rendben lévőnek tűnik a dolog, az olvasó jóhiszeműen feltételezi, hogy az újságíró tisztességesen végezte a dolgát, és igazat mond. De tényleg?

Mi van a háttérben, hogy készült el az a bizonyos cikk? Vajon megérzéses alapon kezdett vizsgálódni a szerző, vagy valakik felkérték erre? Valakik, akiknek érdeke volt a félrevezető hírek terjesztése – legalábbis erre enged következtetni, hogy végül ezek a hírek hamisnak bizonyultak. Talán soha sem derül ki.

Persze, erről is keringenek ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen hírek. Nevek, emberekéi, akik háttérben maradva keverik a ...lekvárt.

Az mindenesetre jelentést hordoz, hogy a vesztett elsőfokú tárgyalás óta az alperes nem állt elő bizonyítási kérelemmel (mellyel tisztázhatta volna magát), s ez alighanem egyenértékű a beismeréssel; mi több, ha már veszett a fejsze, hátha a nyele megmarad alapon az időhúzás eszközéhez folyamodott. Pedig ha az ember tévedett, nem szégyen beismerni, és jóvátenni.

Nem szándékom a Tomori Pál Főiskola körüli vitatott kérdések vizsgálata, ez az írás nem arról szól. Szól egy sokkal nagyobb jelentőségű kérdésről, arról, hogy a hétköznapi polgár kinek higgyen, minek alapján döntse el, hogy a rendelkezésére, álló egyetlen eszközt, mellyel kifejezheti akaratát, mire alapozhatja. A szavazatát. És arról, hogy a véleményét a köz dolgairól mesék, hazugságok, vagy valós információk alakítják.

Sajnos, pontos választ nem tudok adni. Mindössze annyit javasolhatok, hogy fogadjunk egészséges kétkedéssel minden hírt, ne legyünk hiszékenyek!


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás