Kis októberi…

2015.11.06 09:59    |    -sch-  

59 éve Budapesten ledőlt egy nagy szobor. Megrendült alatta a föld, s a rengéseket már aznap, vidéken is megérezték. Alig hat év kellett ahhoz, hogy a népnek elege legyen jogainak (és sok esetben testének) tiprásából. Órák alatt új, alulról szerveződő munkásszervezetek, pártok alakultak, a frissen kinevelt népi kollégisták, a Műegyetem friss értelmisége új utakat keresett az eszméjének. Mások, kapva az alkalmon, más eszméket próbáltak ismét a köztudatba hozni, de a sokféleségben is megmutatkozott az egység: az épp fennálló rendszer elutasításában, a függetlenség kivívásában, a szovjet haderő kivonásában. Jó lett volna megtudni, mi lett volna, ha…

A Rákosi nevével fémjelzett korszak névadója, Sztálin leghűségesebb magyar tanítványa ekkor már rég meg nem érdemelt pihenőjét töltötte, rajta így az ember a dühét már nem tudta, hogyne akadhatott volna félnivalója azoknak is, akik Kalocsán a börtön ablakából a gyülekező emberek közé lőttek!

Ezekre az egyszerre felemelő és szörnyű eseményekre emlékezett a város október 23-án, pénteken 11 órakor, az omladozó vakolatú börtön falán elhelyezett ’56-os emlékműnél, a Szabadulás kútjánál.

Kalocsai Néplap

Csakugyan az egész város emlékezett. Erről a falon ott szomorkodó koszorúk számából is következtethet az, aki valamilyen okból nem tudta tiszteletét tenni. Kalocsa Város Önkormányzata és valamennyi intézménye és káeftéi külön-külön is koszorút helyeztek el. A kórház, a tanintézmények, az óvoda és bölcsőde is képviseltette magát. Valamennyi Kalocsán működő párt koszorúja is ott függ a többié mellett, ahogy a polgárőrségé, minden fegyveres testületé és a kisebbségi önkormányza-toké is. Természetesen a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, az 1956 Magyar Nemzetőrség, Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség, Történelmi Vitézi Rend, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége is koszorúval tisztelgett a forradalom emléke előtt.

A koszorúzási ceremóniát megelőzően Perity Lajos, a Szent István Gimnázium intézményvezetője tartott – fiatal kora ellenére – személyes élményekkel teleszőtt visszaemlékezést, az éveken átívelten összekötve a forradalmat, a rendszerváltást, a jelenkort és a jövendőt.

Az ünnep hangulatát a Liszt Ferenc AMI ifjúsági fúvószenekara emelte, az eperföldi általános iskola hetedik bései pedig Rup-páner János által összeállított irodalmi-történelmi műsorral készültek. Sajnos a technika ördöge is komolyan vette a dolgát. Viszont ha a Himnuszt és a Szózatot november 4-ig mindenki gyakorolná a zuhany alatt, akkor lehet majd csakugyan együtt énekelhetjük.

A szabadság felelősség. Az ünnep pedig lehetőség a számvetésre, hogyan is állunk ennek a felelősségnek a dolgában: miként tudtunk sáfárkodni vele, amióta a nyakunkba szakadt. Én magam még a hétköznapokon is el szoktam gondolkodni: néhány éve, amikor a Terror Háza helyén még irodák működtek, s az Andrássy út 60-ban akadt dolgom, borzongva léptem be a kapun. Nem tudtam elképzelni, hogy lehet azokban a helyiségekben „azok után” még normális munkát végezni…

Az ’56-os forradalommal a Kádár-nosztalgia éppúgy összeférhetetlen, mint a fülkeforradalom. Nem én állítom, látható, hogy emlékét se lenyelni, se kiköpni nem tudjuk, így hát rágódunk rajta. „Narratívákat” keresünk, de igen nehéz úgy a régi, „Ruszkik haza!” falfirkákon elmerengeni, ha közben az oroszok ismét a spájzban vannak. A történészeknek is fel van adva a lecke, mire megfejtették a titkot, mivel fenyegetőztek, mit ajánlottak a megtorlás előtt, november elején Kádárnak Moszkvában, addigra más titkaink lettek.

Amikor ezeket a sorokat olvassák, már a 13 nappal későbbi, szomorúbb évfordulóra készülődhetünk. Itt állok ennyi ésszel és egy vödör mésszel, s nem tudom, mit kéne vele a falra festeni…


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás