Könyörületesség

2014.02.16 20:37   

 

A II. világháború során, egy koncentrációs táborban esett meg a következő történet.

A náci parancsnok sorra maga elé rendelte a foglyokat, s egyetlen kérdésre kellett válaszolniuk: „Melyik szemem van üvegből?” A kérdezettek sorra elvétették, amiért súlyos büntetést kaptak, mígnem az egyik fogoly a helyes választ adta. A parancsnok látva a rémületeket, bántatlanságot ígért annak, aki eltalálta a választ, de mindenáron tudni akarta, hogy honnan jött rá, hogy melyik az üvegszem. A fogoly a következőt válaszolta: „Onnan tudtam, hogy a jobb szeme van üvegből, mert abban még láttam egy kis emberséget.”

Sajnos a háborúk eseményei ritkán szólnak a könyörületről. Ugyanakkor sok esetben ismert, amikor valakik százakat, vagy ezreket mentettek meg, mert a szívük könyörületre indult a szenvedők iránt. Bizonyosan sokan látták a Schindler listája című filmet.

Ma, amikor az emberek többsége egocentrikus, ezért nagy értéknek kell tartanunk, ha valaki könyörületet gyakorol, áldozatot hoz, hogy részvétét cselekedetekkel is bizonyítja. A keresztény egyházak, gyülekezetek egyik fontos szolgálati területe a szeretetszolgálat. Erre buzdítja Jézus hallgatóit, amikor az „irgalmas samaritánus” (Lukács 10.) történetét mondja el, amit bizonyosan sokan ismernek. A samáriaiak megvetettek voltak a zsidók által, mert pogány eredetűek, akik bálványokat imádtak. Ezért a zsidók elkülönültek tőlük. A történetből egy szomorú kép rajzolódik elénk. Ott fekszik az út közepén egy összevert és kirabolt ember. Arra megy egy izraelita pap, aki kikerüli, majd egy lévita (egy templomi szolga), ő is kikerüli, és nem nyújt segítséget. Miért nem segítettek? Egy profán helyzetre lefordítva ez így néz ki. Egy lelkész azért nem nyújt segítséget egy rászorulónak, mert igyekeznie kell a templomba, hogy prédikálhasson. Ki-ki ítélje meg, hogy ebben az esetben melyik a fontosabb! A megvetett samáriai felsegíti, és vendégházba viszi a súlyosan sérült embert. Jézus a következő összegzéssel fejezte be ezt a történetet, amely nekünk is szól: „... menj, és kövesd a (samaritánus) példáját!”

A könyörületesség Isten egyik tulajdonsága, amelyről sok bibliai hely tanúskodik. „Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.” (Zsoltárok 145,9) „Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.” (Zsoltárok 103,8) Isten könyörülete az ő szeretetéből fakad. Könyörülő az egyén felé még akkor is, ha bűnei miatt méltatlanná vált erre. Ő visszavárja a megtévedteket, hosszan tűr, bánkódik az ember bukása miatt, mert könyörülő Isten. Ugyanilyen lelkülettel végezte Jézus Krisztus a földi szolgálatát. Jézus minden beszédével és tettével arra tanított, hogy legyünk könyörületesek a másik ember iránt.

Töltsön be bennünket a szeretet, az irgalom, és a könyörület lelke, és cselekedjünk az szerint!

Bálint Miklós
lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás