A legnagyobb ajándék

2014.01.19 19:21   

Mire a kedves Olvasó ezeket a sorokat olvassa, már bizo­nyára az utolsó simítások, vagy éppen az utolsó percek szorító kapkodásai vannak hátra az ünnepi készülődésből. Előkészületek, nagytakarítás, díszek, bevásárlás, sütés-főzés, ajándékok, és még sorolhatnánk, mennyi minden­re kell előre gondolni. Rendezett lakásban, az ünnepi asztalon díszes terítékkel hívogató, elmaradhatatlan étkek mel­lett, szeretteinkkel együtt töltött idő, melyben örömmel szemlélhetjük a ragyogó arcokat, amellyel az ajándékokat csodálják. Vajon tényleg csak erről szól a kará­csony?

Eszünkbe jut-e majd a szentes­tén, hogyan is kezdődött a történet? „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.” (Lukács 2,1) A rendelet eredményeként az egész Római Birodalomban egy óriási népvándorlás indult el, hogy ki-ki visszatérjen a saját szülővárosába. Így tett József és Mária is, és a galileai Názáretből visszatértek a júdeai Betlehembe. A Birodalom nem sokat foglalkozott azokkal a kellemetlenségekkel, nehézségekkel, amik az utazással jártak.

József és Mária is –utaztak – az ábrázolások szerint szamárháton rázkódva –, hogy szülővárosukba jussanak. Az ő „karácsonyuk” igen költsé­gesre sikeredett, hiszen hátra kellett hagyni otthonuk kényelmét, hogy aztán hosszú, fáradságos utazás után háziállatok között kapjanak szállást. Amikor eljött a szülés ideje, nem várta őket szépen felszerelt műtő, szakorvos és segédszemélyzet. A szegényes betlehemi istálló mélyén született meg az emberré lett Isten, Jézus Krisztus, akinek születésnapjáról karácsonykor emlékezünk meg. Megdöbbentő Jézus szegénysége és egyszerűsége, amelyben született. El kell komolyan gondolkoznunk azon, hogyan akarunk hozzá közeledni? Hűvös értelmünkkel, magasan szárnyaló elménk filozofikus gondolataival, vagy a hit egyszerűségével. Az Ő titka az élő hit előtt tárul fel. Szegénnyé kell lennünk ahhoz, hogy befogadhassuk Őt. Aki nem jut el saját lelki szegénysége tudatára, nem alkalmas Isten országára:
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa.” (Máté 5,3) Jézus szegénnyé lett, hogy a világ legszegényebb és legegyszerűbb embere is befogadhassa Őt.

Természetesen nem maradt kis­ gyermek – a számos ábrázolással, és „Jézuskázással” ellentétben –, hanem felnövekedve gyarapodott bölcsesség­ben, testi állapotában, valamint Isten és emberek előtt való kedvességben. (Lukács 2,52) Születésének és életének célja az volt, hogy bemutassa számunkra a mennyei Atyát, és nekünk is megmu­tassa, hogyan éljünk, Isten akarata szerint. Célja volt az is, hogy életét adja minden emberért, és ezzel kifejezze Isten önzetlen, önfeláldozó szeretetét. Alázattal tűrte a szenvedést, nem tö­rődve a gyalázattal. Meghalt, hogy az embereket igaz emberekké tegye a bűnbocsánat által. Jézus ártatlan halálára az Atya válasza a Fiú feltámasztása volt. Jézus él és uralkodik örökké. Most születésnapjának megün­neplésére készülünk. Szeretteink szülinapjáról nem feledkezünk el, hanem ajándékot adunk, és olykor még szülinapi zsúrra is hivatalo­sak vagyunk. Jusson eszünkbe a karácsonyi forgatag idején a Megváltó születésnapja is! Jézus mindenkit meghívott, hogy Vele együtt ünnepeljük Őt. Milyen ajándékot vigyünk Neki? Jézus Krisztus számára a legnagyobb öröm és bol­dogság, amikor szívünkben nemcsak a karácsony ünnepe által felélesztett idő­szakos ragaszkodás, hanem az Őiránta érzett, állandósult szeretet van jelen.

A bibliai hitű keresztényt nem a karácsonyfa emlékezteti Isten szeretetére, hanem a Golgota fája, ahol Jézus Krisztus meghalt az emberiség bűnéért, hogy Szabadítója legyen mindazoknak, akik hittel Őt elfogadják. Nem a sok ajándékban gyönyörködik, hanem Istennek ad hálát, az Ő legnagyobb ajándékáért: „Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért”, aki nem más: Jézus Krisztus. (II Korinthus 9,15)

Bálint Miklós

lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás