Legyetek készek!

2015.05.21 12:00    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

Sokan kérdezik, hogy mi lett Jézus Krisztussal feltámadása után? Hol van, vagy hova ment?

A Biblia egyértelmű és világos választ ad erre a kérdésre: „Miután ezt mondta (Jézus), a (tanítványok) szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a Mennybe.” (Apostolok Cselekedetei 1,9-11) A válasz tehát világos, Jézus a Mennybe ment.

Az Újszövetség szerint, Jézus Krisztus 40 nappal a feltámadása után tanítványai szeme láttára felemeltetett a Mennybe. Előtte tanítványaitól elbúcsúzott, elmondta nekik, hogy hova megy (János 14,1-6). Isten a megváltást tökéletesen befejező, megfeszített és feltámadott Krisztust felemelte a Menny dicsőségébe. A Biblia szerint a Menny az a hely, ahol Krisztus feltámadott testben „ül az Atya jobbján” (Kolossé 3,1). Ma is ott van, és onnan jön el majd ítélni élők és holtak felett. A menny tehát olyan hely, ahova Jézus elment, hogy helyet készítsen övéinek. A Krisztusban hívők tehát hiszik, tudják, hogy hova mennek a biológiai halál, illetve a test feltámadása után. Nem a levegőben lebegnek, nem a felhőkről figyelik a földet, hanem oda mennek, ahol Krisztus van, aki helyet készített nekik!

Mit csinál Jézus a mennyben? Megérkezése után tíz nappal elküldte a Szentlelket, ahogy azt megígérte búcsúbeszédében (Apostolok Cselekedetei 1,4-8). Erről emlékezünk Pünkösd ünnepén. Krisztus az Atya jobbjára ül, megkezdte kozmikus uralkodását, míg ellenségei lábai alá nem vettetnek (Zsoltárok 110, 1-2). Ezt az uralkodást már senki nem tudja megakadályozni, késleltetni, meghiúsítani. Amikor uralkodásának ez a mennyei szakasza letelik, visszajön majd ítélni élőket és holtakat. Sok bibliai Ige erősíti azt az üzenetet, hogy az Egyház egyedüli Ura, mint mennyei Főpap közbenjár az övéiért. Ő az egyedüli közbenjáró Isten és ember között: „...egy a közbenjáró Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.” (I Timótheus 2,5) Nincs más közben járó, csak Jézus Krisztus! Jézus földi szolgálatát az imádság jellemezte, és ma is Ő imádkozik érettünk az Atya előtt: „... aki Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk.” (Róma 8,34) Nem olvasunk a Bibliában más lehetőséget, hogy mi válasszunk közbenjárót (Szenteket) magunknak, hogy őt kérjük, hogy járjon érettünk Isten előtt.

Isten nem improvizál, nem ígérget, hanem itt a földön is mindennek az Ő megváltó terve szerint kell történnie. Ezért mi is még be nem teljesedett ígéreteinek beteljesülésére biztosan számíthatunk: „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a Mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a Mennybe.” Ahogy elment, úgy fog visszajönni! Jézus másodszor is eljön, azt a mostani időkben a földkerekségen mindenütt hirdetik. Azt is, hogy az az idő közel van! Mindenfelől jönnek hírek nyomorúságokról, szenvedésekről, földrengésekről, éhségről, háborúkról, a szeretet elhidegüléséről, hamis prófétákról, mindenről, ami Jézus eljövetelét megelőzi (Máté 24.). A közerkölcsök megromlanak, és mindezek csak a kezdet kezdetét jelentik, a szenvedések később még nagyobbak lesznek. Csak Jézus Krisztus megjelenése vethet véget ennek az áldatlan állapotnak. Ezt a napot ma is kevesen várják, mint ahogyan az Ő születését (első eljövetelét) is csak kevesen várták. Jóllehet, Jézus Krisztus másodszori eljövetelnek jelei már itt vannak, az emberek mégis úgy viselkednek, mint Noé idejében (Máté 24,37-39).

Legyünk azért éberek és készek, mert nem tudjuk, melyik napon és órában jön el újból Jézus Krisztus (Máté 24,42-51)!


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás