Lentről nézve

2018.02.21 14:42    |    Gábor Erika  

Órákig próbáltam megfejteni, vajon miért kattant be és zakatolt a fejemben szünet nélkül a Napóleon Boulevard régi slágerének refrénje egy hír hallatán. Segítene, kedves olvasó?

A „Bicikli ég és föld között” című dal említett sorai így hangzanak: „Látod, fenn vagyok, ez lentről nézve nagy dolog, de ég és föld között, hidd el, én is szédülök…”

Az apropó pedig a Parkgondozó Kft. vezetőjének és a város polgármesterének pengeváltása volt arról, hogy a cég idei költségvetésének csökkentése milyen következményekkel jár majd a városra és a lakosságra nézve. (Kalocsai Néplap, január 5. szám)

Ne higgye, kedves olvasó, hogy én akarom megoldani a gordiuszi csomót, mert ez nem tisztem, és nem is venném a bátorságot, hiszen ahhoz keveset tudok az ügyről.

Számomra ez a helyzet csak egy újabb sajnálatos bizonyítéka annak, hogy napjainkban a problémák tényeken alapuló, szakmai megközelítésű feldolgozása hiánycikk lett, aki véleményt nyilvánít, az biztosan „ezvagyazapárt” embere, és azért mondja, amit mond.

Félreértés ne essék, ez sajnos gyakran így is van. „Lentről nézve” elszomorít, hogy már képtelenek vagyunk hinni azoknak, akikre rábíztuk az életünk képviseletét és igazgatását, mert mindenütt csak felkorbácsolt indulatokat látunk, és amikor a felek nem jutnak dűlőre egymással, kapnak egy médiumot, és megüzenik a másik félnek, hogy… A médium meg persze közreadja, hiszen ez a dolga. Nem az, hogy igazságot tegyen, hanem az, hogy tájékoztasson. Lehetőleg objektíven és korrekten…

Szóval, az a bizonyos költségvetés. Valószínűleg az a patthelyzet oka, hogy mindkét félnek némi igazsága van. A pénzügyi szakembernek, amikor a fentről meghatározott keretek között próbál maradni, mert tőle ezt várják el, és a város köztereinek állapotáért felelős szakembernek is, mert tőle meg a rendes, ápolt utcákat, tereket, tiszta, csúszásmentes utakat várják el.

Meg nekünk is igazunk van, ha elgondolkodunk azon, hogy vajon mi az oka annak, hogy közös dolgainkat folyton arra használják fel a város ügyeit képviselők, hogy elverjék a port a másik oldalon ülőn. Fenn vannak, ez nagy dolog, de láthatóan szédülnek…

Lentről nézve azt látjuk, hogy a kórház és az iskolák irányításától megfosztott önkormányzatok mozgástere egyre szűkül, hogy az ott dolgozó hivatalnokok bérét tíz éve nem emelték, ami miatt országosan sztrájkra készülnek. Tudjuk, hogy vannak kötelező feladataik, amelyhez úgy van megszabva a pénzügyi keret, hogy abból kijönni nem lehet, pályáznak tehát folyamatosan, olykor értékesítenek vagyontárgyat, ami szintén arra jó, hogy elverjék rajtuk a port, mondván: herdálják a közvagyont.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény így kezdődik: (Kiemelések tőlem – a szerző)

2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül.

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg.”

Az Alaptörvény 32. cikke meghatározza az önkormányzatok feladatait, majd a 34. cikkben leszögezi:

(1) A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.

Látszólag egyszerű. Lentről. Valami mégsem egyértelmű, mert „odafenn” folyton beleszédülnek…

Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás