„Maga egy szent!”

2013.09.05 00:42   

 

Egy keresztény vallási kegyhely egyik alkalmazottja egy turistacsoportot kalauzolt, amikor egy hölgy megkérdezte tőle, hogy apáca-e? Nem! – hangzott a válasz – sőt, ötven éve élek egyazon férjjel boldog házasságban. A turista erre őszinte csodálattal így szólt: akkor maga egy szent!

Ma egészen mást takar az életszentség fogalma, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Sok mindent rá lehet fogni a változó világra, de látható, hogy a szentség ma már rendkívül távoli, szinte értelmezhetetlen fogalom és inkább egy életidegen magatartásformát jelent. Sokan úgy vélik, hogy a szentek savanyú, komoly ábrázattal, szigorú erkölcsi szabályok között élik bekorlátozott életüket, rendkívüli erőfeszítések árán tartóztatják meg magukat, és „szegényeknek” semmit sem szabad élvezniük a hétköznapok örömeiből. A keresztényektől elvárják, hogy szentek legyenek, és ha valaki nem az elvárások szerint él, szól, vagy tesz valamit, akkor hangot is adnak méltatlankodásuknak: szép kis hívő vagy te!

A szentség fogalma olykor még a keresztények gondolatait is összekuszálja. A templomba járók nagy része úgy véli, képtelen szentségben élni, mert az csak bizonyos embereknek adatik, például a „szenteknek”.

Szükséges-e a ma világában az életszentség, vagy már elavult elvárás? Az életszentség szükségességéről ékesen beszél a körülöttünk őrjöngő világ. Trágárság ömlik a médiából, az utcán és még a játszótéren is részesülünk belőle. A nemiség már nem férj és feleség „hálószoba-titka”, hanem föllelhető a reklámokban, iskolában, buliban, nyilvános helyeken egyaránt, és már házastársnak sem kell lenni hozzá, de még másneműnek sem. A lopás, a csalás, a hazugság, a fizikai bántalmazás szóban és tettben hozzátartozik a mindennapi élethez. A szentségtelen világ elvárja, hogy a „szentek” ne szóljanak bele az életébe, de mindenáron meg akar győzni arról, hogy az életszentségnek semmi keresnivalója a posztmodern világban. Vajon mi történne, ha a keresztények egyik napról a másikra feladnák életszentségüket? És mi történne, ha egyik napról a másikra hirtelen mindenki szent életet kezdene élni? Melyik változat tenne jót az emberiségnek?

Sokan azért félnek a szentségtől, mert nem tudják, mit is jelent valójában ez a szó. Bibliai fogalomként a „szent”, Isten számára elkülönítettet jelent, itt a földi életben. Nincs vitrinbe zárva, hanem hozzáférhető, de csak Istentől rendelt módon szabad használni. Az emberek egy része igyekszik szépen, erkölcsösen, de Isten nélkül élni. A hívő emberekről általánosságban elmondható, hogy igyekszenek szentül élni, de akad, aki úgy véli, nem szabad túlságosan komolyan venni a szentséget. A Szentírás azt mondja Istenről, hogy szent. Jézus Krisztus földi élete során (is) szent volt, de nem szenteskedő. Szentségébe belefért, hogy szóba álljon a bűnösökkel, asztalhoz üljön velük, de nem vett részt cselekedeteikben, nem helyeselte életmódjukat, és nem mondta: csak így tovább! Vajon mennyire szent Isten? Belefér-e létezésébe egy picike nem, vagy kevésbé szent? A teljesen szent Isten üzenete az ember számára: „Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!” (III Mózes 19,2; I Péter 1,16) Könnyen mondja ezt az, aki eleve szent? Nem kell mindenkinek szentségben járnia, csak azoknak, akik szeretnének Isten országának, a Mennynek polgáraivá válni. A szentség az élet minden területén megmutatkozik, de hiába akar valaki szentségesen élni, ha nincs elkötelezve Jézus Krisztusnak. Életszentségünk alapját a Jézus melletti döntés adja meg, így nem mi válunk szentté, hanem Ő tesz azzá bennünket. Jézus melletti döntés és mindennapi elkötelezettség nélküli életszentség csak vallásos mutatvány.

Megéri szentnek lenni?
„Törekedjetek... a szentségre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.” (Zsidó 12,14) Aki végig hűséges marad Jézus Krisztushoz, Isten országában is együtt lehet vele, aki a szentségtelen, üres, hányatott életünket szentté és teljessé teszi, hogy biztos cél felé haladjon.

Bálint Miklós

lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás