A második ige

2011.07.10 22:27   

„Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok.” (II Mózes 20,4-5) Attól óv minket Isten, hogy Őt vagy bármi mást kiábrázoljunk, és azt a dolgot istenként imádjuk.

Nem csak faragott képek vannak, hanem az ember maga „faragta” istenképzetek. Az egyik legáltalánosabban elterjedt és imádott bálvány a
„Jóisten”. Vagy ahogy sokan mondják, a „Jóistenke”. Csak így, becézve. Ő csak legyen kicsike, az én Jóistenkém, akit kézben tarthatok, akinek utasításokat adhatok, akit számon kérhetek, és felelősségre vonhatok. A Jóisten nevű bálványnak az a kötelessége, hogy függetlenül a mi magatartásunktól, minket minden jóval elhalmozzon. Bűneinket nézze el, ugyanakkor ne kérjen számon, ne akarja, hogy felelősséggel tartozzunk neki. Egyre inkább terjednek – mindig vallási színezetet tartalmazva – azok a nézetek, amelyek a bennünk lakozó Istenről beszélnek. Innen már csak egy lépés, hogy én vagyok az Isten. Ezek a tanítások abból indulnak ki, hogy van bennünk egy isteni szikra, melyet addig kell fújni (különböző meditációval egybe kötött tréningeken), amíg lángra nem lobban. Ekkor eggyé válunk az istenséggel vagy az Istennel. Azután sokan vannak, akik a természet istenét imádják. Már csak azért is, mert ez nagyon kényelmes. Nem kérdez, és nem kér számon soha semmit. Létezett egy időben a magyarok istene is, jellegzetes példájaként Isten kisajátításának. Használni, felhasználni valamire, megveretni vele azt, akire haragszunk. Amulettek, szobrocskák, különböző elképzelések, kiábrázolások, tréningek által nem tudjuk az igazi Istent megtalálni és megismerni. Ne akarjuk látni azt, akiben csak hinni lehet! Hinni mindig nehezebb, mint látni, mégse alkalmazzunk pótszereket. „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot…” – ez az evangélium üzenete által így hangzik: higgy az Úr Jézus Krisztusban, fogadd el azt az Istent, aki megszólít, és Őbenne közel jött. Aki engedte, hogy a Fia a kereszten meghaljon azért, hogy életed legyen, és rajta kívül ne csinálj, és ne képzelj magadnak semmiféle istent. Mert lehet, hogy hasonlít, mégsem Ő az. Isten nem fogalom, nem a természet istene és nem a Jóisten… Ő Jézus Krisztusban ismerhető meg, de Őbenne megismerhető. Jézusban Isten arca mosolyog ránk: „Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is.” (János 14,7) Pál apostol ezt mondja Jézusról: „Ő a láthatatlan Isten képe.” (Kolossé 1,15) Nem kell képzelődni. Pontosan tudhatjuk, ki az Isten. Aki Jézus Krisztust megismeri, Istent ismeri meg. Akkor maguktól leomlanak a bálványok, és kiderül, hogy csak szánalmas elképzelések voltak, melyeket szögekkel kellett megerősíteni, hogy valameddig bírják.

A második parancsolat Jézus ajkán így hangzik számunkra: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Máté 4,10)

Bálint Miklós
lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás