Meg ne részegedjetek bortól!

2015.02.16 11:52    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

Egy magyar mondás szerint, „mindig van ok az ivásra.” Ha sikerült valami, akkor azért, ha nem sikerült, akkor meg azért.

Az étkezés és italfogyasztás tekintetében minden népnek vannak sajátos szokásai. Lehet alkoholt tartalmazó italokat kulturáltan is fogyasztani, amelyek illenek bizonyos ételekhez, társasághoz, alkalomhoz. A mértékletesség az élet minden területén igen hasznos hozzáállás, ez vonatkozik az ételek és italok mennyiségére is, amit magunkhoz veszünk. Néha egészségügyi okokból ajánlanak rendszeres fogyasztásra italt, általában vörösbort, de annak mennyisége tényleg gyógyszer. Az ital akkor kezd veszélyessé válni, ha valaki könnyelműen él vele, vagy keresi a mámort, illetve megpróbál valamit kompenzálni ilyen módon. Nagyon sok eset bizonyítja, hogy az ital nem old meg semmit.

Figyeljünk a Biblia tanácsára: „Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását, könnyen alácsuszamlik. Végre, mint a kígyó megmar, és mint mérges kígyó megcsíp.” (Példabeszédek 23,31-32) A kelleténél több alkohol elfogyasztása kioldja az ember „fékjeit”. Vannak, akiknél csak a beszédben történik változás és bölcselkedni próbálnak. Másokat agresszívvé tesz a kontroll nélküli állapot. Sokan bűncselekményeket követnek el, vagy maguk esnek áldozatul. Több nem várt gyermek is ilyen állapotban fogan meg, olykor a könnyelműség miatt, más esetben erőszak következményeként. A részegség az embert néha állati sorba taszítja, megszégyenítve az emberi méltóságát.

A Biblia feljegyez olyan történeteket, amelyben az ittasság nagy szerepet játszik a helyzet végső alakulásában. Tanuljuk belőlük! Noé szőlőt ültetett, majd bort készített. Egyik alkalommal kicsit többször töltötte meg az ivó edényét, mint máskor. A bor megtette a hatását, és Noé lerészegedett. Amikor magához tért, akkor tudta meg, hogy részegsége idején mezítelenül feküdt a sátrában. A részegsége és a mezítelen volta miatt hatalmas csorba esett atyai tekintélyén, amelynek későbbi következményei is lettek (I Mózes 9,20-27).

Egy másik eset Dáviddal kapcsolatos, amikor apósa féltékenysége miatt menekülnie kellett. Mint korábbi hadvezérhez, sok ember csatlakozott, így vándoroltak egyik helyről a másikra. A filiszteusok királyától kaptak egy várost, ahová az asszonyokat és a gyermekeket letelepítették. Nekik cserébe segíteniük kellett egy harcban. Amíg ők a filiszteus királlyal voltak, egy amáleki rabló csapat elhurcolta a városban lévőket. Dávidék visszaérve a várost felégetve találták. Nagy volt az elkeseredés, de Dávid imádkozott Istenhez, és felbátorodva üldözőbe vette a rablókat. Az amálekiek a nagy zsákmány feletti örömükben hatalmas ivászatba kezdtek, így Dávid könnyűszerrel le tudta őket győzni, és mindent visszaszerzett (I Sámuel 30,1-20). Érdemes még elolvasni Heródes Antipás történetét (Márk 6,14-28), ahol szintén nagy szerepe volt az italfogyasztásnak. Ez horrorral fejeződött be, mert a végén behozták Keresztelő János fejét egy tálban.

A mértéktelen italfogyasztásnak vannak következményei. Magyarországon igen magas az egy főre jutó alkoholfogyasztás, az alkoholbetegek száma növekszik, ami a 800 ezret is eléri. Olvasni olyan véleményeket is, hogy Magyarország az 1 millió alkoholista országa. Évente 4-5 ezer ember hal meg az alkohol következtében. Szomorú statisztikák, és még említhetném, hogy az alkohol milyen hatással van a családtagokra, ha az egyik, esetleg mindkét szülő az alkohol rabjává válik.

Az ital rabságából meg lehet szabadulni és hatását meg lehet szüntetni, ha beismerjük először önmagunk előtt, hogy bajban vagyunk. Ha bűnösnek valljuk magunkat, és Isten szabadítását és bocsánatát kérjük, akkor Ő kész segítségükre jönni és helyre állítani az életünket. Fontoljuk meg Pál tanácsát és éljünk ezzel a „gyógyszerrel”. „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel!” (Efézus 5,18)

 

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás