Egy migráns naplója (47.)

Találkozás egy nem is olyan fiatal emberrel

2017.11.03 08:41    |    -sch-  

Ahogy Karinthy Frigyes látomásszerű novellájában véletlenül összefutott saját fiatalkori önmagával, úgy találtam én is rá egy inkább kísérteties, mint szellemes weboldalra, ahol egy olyan ember jelentősebb megnyilvánulásait gyűjtötték egybe, akit ma a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon Követő Bizottság elnökeként ismer a világ.

Kapóra jött, mert tart még az uborkaszezon, legalábbis én tartom, s próbálom minél kevesebb szellemi munkával megúszni a heti penzumot. Olvasóimat sem akarom még leterhelni, mert a munka nehezebbik felét, az értelmezést, mint mindig, Önöknek kell elvégezniük.

Az alábbi idézetekhez annyit fűznék hozzá, hogy az ember folyton változik, a véleménye is, főleg annak artikulációja. Egy érdekes pályakép rajzolódik ki előttünk, egy emberé, akinek Gogol a kedvenc írója, legalábbis „A köpönyeg”-et elég gyakran forgatja.

Szóval fogadják szeretettel ezt az önkényes válogatást, mielőtt az illető visszajön jól megérdemelt szabadságáról és elkezd újra beszélni. Persze, azt is ő mondta, hogy ne azt nézzük, mit jön ki a száján, hanem azt, mit cselekszik, és hát ő nem hazudott soha az embereknek. No, de sok beszédnek sok a zaja, nem élcelődöm tovább, lássuk időrendi sorrendben a leleményeket:

„Szeretném leszögezni, hogy a szocialista politikai gondolkodás és gyakorlati politika számunkra nem az ördögtől való. A kommunisták utódpártja, az MSZP esetében az eltelt másfél év alatt odáig fejlődtek a dolgok, hogy talán már a következő választási ciklusban hiteles szociáldemokrata párttá válnak. A magyar demokrácia stabilitása érdekében úrrá kell lennünk rossz emlékeinken.”

„Ha a választásokon csak pártok indulhatnak – amit helytelenítenék –, akkor kényszerűségből talán létre fogunk hozni egy választási pártot, amit azonban a választások után sürgősen feloszlatunk.”

„Egyszer már volt részünk ilyen mocskos kampányban, ahol lezsidózták és lekommunistázták az ellenzéket. Ennek azonban egyszer s mindenkorra vége...”

„A populizmus élő klasszikusai szájában a ’liberális’ szó káromkodás, szitok. A liberálisok ugyanis szabadságot követelnek a népnek, hogy vállalkozhasson és választhasson. A populisták ellenben fel akarják emelni a népet. Ezért vonzódtak a populisták mindig az állam gyámkodó hatalmához.”

„Nekünk a realitás kevés, mi nem érjük be az adott világ kereteivel, mi nemcsak a realitást, mi a valóságot is akarjuk.”

„Nem azért dolgozott-e az elmúlt nyolc évben a társadalom, hogy soha többé ne legyen olyan kormányfője Magyarországnak, aki nyugodtan kijelentheti: rajta kívül nincs más alternatíva. Aki ezt állítja, az nem kormányozni, hanem uralkodni akar.”

„A magyar közélet jelentős változás előtt áll, összeomlott a célok helyébe az ellenségképet helyező politika, s a jólétet nem ellenségekkel, hanem közös célokkal lehet megteremteni. Ezek megvalósításához határozott kormányzati lépések szükségesek.”

„Az út, amelyet végigjártam, nem a liberalizmustól vezet a konzervativizmusig. A liberalizmus meg a szocializmus ideológia, a konzervativizmus pedig nem az. Gondolkodásmód, észjárás, habitus, talán jellem is, de semmiképpen sem ideológia. Tehát nem egyik eszmétől a másik eszméig vezetett az utam.”

„Senki sem lépheti át a saját árnyékát. Ha egy politikus nem tartja magát korábban kimondott gondolataihoz, s mindig csak a pillanatnyi népszerűségre gondol, eltávolodik egykori önmagától, akkor előbb-utóbb erkölcsileg megsemmisül, kiürül, és zörögni kezd, mint a mákgubó ősszel, ha fújja a szél.”

(Van még ott, ahonnan ez jött: Wikidézet, https://hu.wikiquote.org/wiki/Orbán_Viktor)Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás